Speciaal voor gebruikers van rolsteigers, heeft de VSB een handzame en praktische flyer ontwikkeld. De flyer is samengesteld aan de hand van de stand van de techniek en is inhoudelijk afgestemd op de criteria van de Arbeidsinspectie.

Tijdens het symposium “Veilig werken op hoogte” op woensdag 28 oktober 2009, georganiseerd door de FOSAG, presenteerden de VSB en de FOSAG de flyer “Veilig werken met de rolsteiger”. Daarmee spelen deze brancheorganisaties actief in op de resultaten van de landelijk gehouden inspectie acties van de Arbeidsinspectie. Deze resultaten bleken dramatisch te zijn: ruim 82 % van de geïnspecteerde rolsteigers bleek niet veilig te zijn opgebouwd of te worden gebruikt. De flyer verschijnt in november ten behoeve van de schildersector, als initiatief van VSB en FOSAG.

De VSB biedt onderdak aan 75 bedrijven die zich dagelijks bezighouden met het fabriceren, monteren, leveren en verhuren van een tijdelijke werkplek op hoogte, zoals steigers, rolsteigers, ladders, trappen, hoogwerkers, gevelonderhoudsinstallaties, hefsteigers of hangbruggen. Verder zijn betonbekistingbedrijven aangesloten. Voor uiteenlopende arbeidsmiddelen worden momenteel informatieve flyers ontwikkeld, zo ook voor de opbouw en het gebruik van de rolsteiger. In de nieuwe, handzame flyer treft de gebruiker alle aandachtspunten aan, waaraan de opbouw van de steiger dient te voldoen, alvorens deze in gebruik kan worden genomen. Daartoe is -naast een checklist- ook voorzien in enkele algemene illustraties voor de veilige opbouw.

FOSAG verenigt 2.800 bedrijven in de afbouwsector, waaronder schildersbedrijven. Naast haar functie als belangenbehartiger ontplooit FOSAG tal van activiteiten waarmee invulling wordt gegeven aan innovatie en kennisoverdracht. Tijdens de SGA dagen in Gorinchem, werden op 28 oktober 2009 vier presentaties verzorgd die de noodzaak van aandacht voor nog veiliger werken onderstreepten.

Zo toonde de Arbeidsinspectie aan dat het slecht gesteld is met de veiligheid rondom de rolsteiger en dat dit in vergelijking met eerder gehouden inspectie acties niet wezenlijk is verbeterd. De VSB presenteerde de “do’s en don’ts” bij de opbouw en de gebruiksfase van de rolsteiger. Er werd ook een voorschot genomen op de flyer “Veilig werken met de rolsteiger”. De BMWT gaf een toelichting op de mogelijkheden van de hoogwerker en belichtte daarbij ook de veiligheidsaspecten. Arbouw gaf een toelichting op de Leidraad Veilig Werken Op Hoogte en zoomde in op het veilig laddergebruik.

De inhoud van de flyer komt overeen met de actuele stand van de techniek, omdat alle vooraanstaande merken zijn betrokken bij de samenstelling ervan. Bovendien werd de inhoud afgestemd met de deskundigen van FOSAG en is rekening gehouden met de uitgangspunten van de Arbeidsinspectie. Eind november ontvangen alle schildersbedrijven met FOSAG Actueel een exemplaar. De flyer is dan ook te bestellen via de website van FOSAG en de VSB. Beide organisaties zetten met veel energie in op het veiliger maken van schilderwerkzaamheden op rolsteigers, zodat de branche bij een volgende inspectieronde een beter rapportcijfer kan ontvangen.