UWV heeft de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek versoepeld. Dit maakt het voor werknemers met een structurele functionele beperking mogelijk om ook tijdens corona thuis te werken.

Het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, geldt ook voor werknemers die vanwege een ziekte of handicap een voorziening nodig hebben om hun werk goed te kunnen doen, bijvoorbeeld een brailleleesregel. Omdat UWV veel vragen krijgt over voorzieningen op de thuiswerkplek, heeft het uitvoeringsinstituut besloten de regels verruimen. Werknemers komen hierdoor eerder in aanmerking voor een voorziening voor de thuiswerkplek. Vóór corona was dit alleen mogelijk als er een medische noodzaak was om thuis te werken. UWV bekijkt eerst de mogelijkheden om goed thuis te kunnen werken. Kunnen bepaalde voorzieningen bijvoorbeeld meegenomen worden van de werkplek naar de thuiswerkplek? Zo niet, dan kan de klant een aanvraag doen voor een tweede voorziening.

Werknemer vraagt zelf vergoeding aan

Werknemers die vanwege een ziekte of handicap een bepaalde voorziening nodig hebben op de werkplek, kunnen hiervoor een vergoeding aanvragen bij UWV. Ook kan een werkgever die extra kosten maakt om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen of te houden, bij UWV in aanmerking komen voor een vergoeding. Het gaat dan om niet-meeneembare voorzieningen, bijvoorbeeld voor een noodzakelijke aanpassing van de werkplek of in het bedrijfspand. Zogenoemde meeneembare voorzieningen zoals een aangepaste bureaustoel, vraagt de werknemer zelf aan.

Ervaringen verruimde regeling inzetten na corona

UWV zal de ervaringen met de verruimde regeling tijdens corona met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) gebruiken voor het ondersteunen van thuiswerken in de toekomst. De verruimde inzet van voorzieningen geldt niet voor werkplekaanpassingen die álle werknemers nodig hebben. Deze vallen onder de verantwoordelijkheid van de werkgever.