Wanneer kan ik een aanvraag indienen voor de NOW-regeling?

U kunt nog geen aanvraag indienen. De exacte datum waarop dit wel kan wordt zo snel mogelijk bekendgemaakt. De periode waarover u tegemoetkoming kunt krijgen, hangt niet af van deze datum. Omzetverlies vanaf 1 maart 2020 komt in aanmerking voor deze regeling. Uiteindelijk gaat de NOW-aanvraag via het UWV. Voor de aanvraag is straks geen eHerkenning of andere vorm van authenticatie en autorisatie nodig. Aanvragen doet u met uw loonheffingsnummer. Op fraude wordt gecontroleerd. De Belastingdienst roept op om snel uw aangifte loonheffing op te sturen als u dat nog niet gedaan hebt. Het UWV heeft die gegevens straks nodig bij de verwerking van uw NOW-aanvraag. Als het nodig is, kunt u uitstel van betaling krijgen.

Is een bouwplaats een samenkomst?

Maandag 23 maart heeft het kabinet verscherpte maatregelen genomen in de strijd tegen het coronavirus. Dit betekent onder meer dat alle bijeenkomsten, evenementen en samenkomsten verboden worden tot 1 juni 2020. Navraag leert dat onder bijeenkomsten en samenkomsten NIET de bouwplaats valt. De maatregel geldt kortom niet voor het werken op de bouwplaats. Uiteraard moet wel de RIVM-richtlijn van 1,5 meter afstand nageleefd worden, zowel bij het vervoer naar en van de bouwplaats als op de bouwplaats zelf. 

Coronacrisis: vakantiegeld later uitbetalen moet kunnen volgens FNV

Als organisaties in moeilijkheden komen door de coronacrisis, mogen zij als allerlaatste redmiddel de vakantiebijslag van hun werknemers later uitbetalen. Dat zegt vakbond FNV, die daarbij wel opmerkt dat uitstel van betaling nu nog niet aan de orde is. Het uitstellen van de uitbetaling van de vakantiebijslag of een winstuitkering is dus een laatste redmiddel. Werkgevers kunnen voor het zo ver is, gebruikmaken van de Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW), uitstel van betaling voor de belastingen vragen (tool) of andere noodmaatregelen van het kabinet aanspreken.

 Coulance bij betalen pensioenpremies voor door coronacrisis getroffen bedrijven

Pensioenuitvoerders gaan ondernemers die door de coronacrisis in acute problemen komen of zijn gekomen zoveel mogelijk tegemoet komen als deze problemen ervaren bij het betalen van de pensioenpremies. Dat hebben de Stichting van de Arbeid en de koepels van pensioenuitvoerders, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars, afgesproken. Meer informatie vindt u hier.