In de derde onderhandelingsronde voor de Bouw & Infra cao op 10 en 11 maart is opnieuw gesproken over de mogelijkheid voor oudere werknemers met zwaar werk om eerder te stoppen met werken. Ook thema’s als ‘instroom en onderwijs’ en ‘flexibilisering en uitzenden’ zijn aan de orde gekomen. De inbreng en belangen van werkgevers en vakbonden op deze onderwerpen liggen nog ver uit elkaar.

Proces
Het gesprektussen werkgevers en bonden over een nieuwe cao werd begin februari hervat. In de tweede onderhandelingsronde op 3 en 4 maart werd gesproken over onder andere ‘duurzame inzetbaarheid’, ‘arbo & veiligheid’ en ‘eerder stoppen met werken voor oudere werknemers met zwaar werk’.

Vervolg
De afspraak is dat beide partijen de komende weken zorgen voor aanvullende informatie op de besproken onderwerpen.

Op weg naar een toekomstbestendige cao
Het afgelopen jaar hebben werkgevers zich ingespannen om bij de achterban op te halen wat volgens hen een toekomstbestendige cao is. In alle regio’s is daarvoor gesproken met werkgevers èn werknemers. Werkgevers zetten in op een wendbare cao met een korte looptijd, vanwege onduidelijkheid over de ontwikkeling van de markt. Maar niet zonder de opgave voor het komende jaar vast te stellen.

Bekijk hier wat de hoofdpunten voor werkgevers zijn.