Werkgevers geven aan dat ze verwachten dat er ook na de coronacrisis hybride zal worden gewerkt: deels op de werklocatie en deels thuis.

Het kabinet heeft op 30 maart jl. aan de SER-advies gevraagd over hybride werken. Hierin vraagt het kabinet onder andere wat de overheid moet doen om hybride werken te ondersteunen, en wat werkgevers en werknemers zelf kunnen doen. Veel organisaties zijn bezig, of zullen bezig (moeten) gaan, met het vormgeven van hybride werken beleid. In dit proces moeten allerlei keuzes worden gemaakt.

In deze vragenlijst vragen we aan bedrijven waarom en hoe zij het ‘hybride werken’-beleid na corona vormgeven, en welke aspecten in het bijzonder de aandacht hebben. Met de resultaten krijgen we inzicht in hoe werkgevers bezig zijn met hybride werken, wat voor hen beweegredenen zijn om dat op een bepaalde manier vorm te geven, en welke afstemming en kaders zij daarvoor nodig hebben. Die inzichten zijn input voor het SER-advies.

Het invullen van het onderzoek kost ongeveer vijf minuten. De vragenlijst sluit 20 september. Klik op deze link https://questions.directresearch.nl/open/2200 om naar de vragenlijst te gaan.