Zoals u weet vervalt vanaf 25 september dan eindelijk de 1,5 meter-maatregel en kunnen we grotendeels weer terug naar ‘normaal’. Maar tegelijk is het coronavirus natuurlijk nog niet weg en blijft de dreiging van opnieuw oplopende besmettingscijfers en overbelasting van de zorg aanwezig. Nieuwe beperkende maatregelen die onze ondernemers zo hard raken, liggen dan op de loer. Dat is een scenario dat we hoe dan ook moeten voorkomen.

Een hoge vaccinatiegraad is cruciaal. Alleen door zich te laten vaccineren voorkomen mensen dat ze in het ziekenhuis terechtkomen en raakt de zorg niet overbelast, met alle gevolgen van dien. We weten dat in ons land bijna 2 miljoen mensen nog níet zijn gevaccineerd.

Als werkgevers kunnen wij een rol spelen bij het verhogen van de vaccinatiegraad. Daarom ondernemersorganisaties de campagne ‘Twijfel over vaccineren? Laat je informeren’.

We kunnen en willen uiteraard niemand verplichten zich te laten vaccineren. Wel of niet, dat is een afweging die iedereen voor zichzelf moet maken. Wél kunnen wij als werkgevers onze medewerkers die twijfelen, wijzen op het belang en hen vragen zich elk geval goed te (laten) informeren over de coronavaccinatie.

Verder is het goed om medewerkers te blijven wijzen op de basisregels die onverkort gelden: thuisblijven en testen bij klachten, handen wassen en niezen in de elleboog.

Verder kunt u binnen uw eigen bedrijf een toolkit gebruiken. De toolkit bevat:

  • Een informatieve poster over het belang van vaccineren en het naleven van de basisregels;
    U kunt deze uitprinten en ophangen in uw bedrijf.
  • Banners met in het kort dezelfde boodschap

De poster en banners zijn ook hier te downloaden.

Ondertussen is bij het kabinet de vraag neergelegd het voor werkgevers mogelijk te maken om aan medewerkers te kunnen vragen of zij gevaccineerd of getest zijn. Enerzijds zijn werkgevers wettelijk verplicht te zorgen voor een veilige werkomgeving, anderzijds mogen ze nu niet vragen of hun medewerkers zijn gevaccineerd of getest. Ook sommige opdrachtgevers vragen van bedrijven om alleen gevaccineerde of (negatief) geteste mensen te sturen.
In bedrijven waar deze problematiek sterk leeft – en waar zowel werkgevers als werknemers daar behoefte aan hebben- moeten ondernemers daarom snel de wettelijke mogelijkheid krijgen om te kunnen vragen of mensen zijn gevaccineerd of getest. Ook moeten die bedrijven op basis daarvan maatregelen kunnen nemen als mensen níet gevaccineerd of getest zijn, zoals geen klantcontact, werken met mondkapje en thuiswerken.