De betaling van een transitievergoeding kan voor een werkgever een fikse kostenpost vormen. Brengt de transitievergoeding een organisatie in serieuze problemen, dan mag zij deze in termijnen betalen en dus de kosten spreiden.

Veel organisaties hebben het moeilijk in de coronacrisis. Hun financiële positie kan verslechteren als zij bij ontslag van één of meerdere werknemers een transitievergoeding moeten ophoesten. Leidt de betaling van de transitievergoeding tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering, dan biedt de wet de werkgever de mogelijkheid om de vergoeding in termijnen te betalen. Wel is in de Ontslagregeling bepaald dat de werkgever de betaling over hoogstens 6 maanden mag spreiden, zodat de werknemer niet té lang op zijn volledige transitievergoeding hoeft te wachten.

Wettelijke rente bij betaling in termijnen

De periode van 6 maanden begint te lopen na de dag waarop de wettelijke rente (2%) verschuldigd is over de transitievergoeding. Dit moment is een maand ná de dag waarop het arbeidscontract is geëindigd. De werkgever betaalt de wettelijke rente over het deel van de transitievergoeding dat hij door de gespreide betaling nog niet heeft betaald. Bij gespreide betaling lopen de kosten voor de vergoeding door de rente dus wel op. Een ander nadeel is dat een eventuele compensatie van de vergoeding pas na volledige uitbetaling volgt. Overigens hoeft een organisatie geen vergoeding te betalen als zij écht in de problemen zit: bij faillissement, surseance van betaling of schuldsanering.

Verzoek aan rechter om gespreide betaling

De werkgever en werknemer kunnen samen een afspraak maken over een gespreide betaling, maar het is bijvoorbeeld ook mogelijk dat dit thema een onderdeel is van een procedure voor ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Blijkt onvoldoende dat de transitievergoeding tot onaanvaardbare gevolgen voor de bedrijfsvoering leidt en wil de werknemer de transitievergoeding in één keer uitbetaald krijgen, dan zal de kantonrechter het verzoek tot betaling in termijnen weigeren.