Samen met CNV Vakmensen en FNV Bouw heeft VSB het startschot gegeven voor het Transitiehuis – een doorstroomhuis van werk naar werk (sectoraal en intersectoraal) dat deel uitmaakt van het sectorplan Steigerbouw. Het Transitiehuis richt zich op de bevordering van mobiliteit en voorkoming van uitval. Doel is het behoud van medewerkers voor de arbeidsmarkt en het voorkomen van voortijdige uitstroom als gevolg van (te verwachten) arbeidsongeschiktheid.

Maatwerktraject

Het Transitiehuis is een maatwerktraject dat voor werkgevers, werknemers en de branche positieve gevolgen heeft. Zo profiteren werkgevers van de kennis en ‘drive’ van goed geschoolde en gemotiveerde werknemers. Bovendien voorkomen ze mogelijk hoge kosten bij instroom in de WIA. Bovenal blijven de werknemers door de duurzame inzet behouden voor de arbeidsmarkt. Daarbij is de kans groot dat door de nauwe samenwerking met technische branches de medewerker voor de techniek behouden blijft.

Voor medewerkers die wegens dreigende arbeidsongeschiktheid instromen, lopen alle verplichtingen van de werkgever door. De medewerkers worden voor transitie-activiteiten ingezet in het Transitiehuis. Dat is in zekere zin detacheren te noemen, maar niet letterlijk want de werkgever krijgt er geen vergoeding voor. Het Transitiehuis zelf kan de werknemer wel detacheren naar een andere werkgever, dat zal vaak met gesloten beurzen gebeuren, maar mogelijk kan daar een tarief voor worden gevraagd.

Start als pilot

Het Transitiehuis start als een pilot en biedt ruimte voor 100 deelnemers. De pilot loopt door tot december 2017 en vormt een belangrijk instrument voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid. Afhankelijk van het succes, zal het transitie-initiatief ook na de pilotperiode behouden blijven.

Om deel te kunnen nemen aan het initiatief zijn de bereidheid van de werknemer en de medewerking en goedkeuring van de werkgever nodig. Deelname aan het initiatief is eenvoudig. Wanneer voor een medewerker arbeidsongeschiktheid dreigt, kan hij/zij worden gedetacheerd bij het Transitiehuis (tot maximaal zes maanden). Daarvoor wordt wel verwacht dat de werknemer gemotiveerd is om een volgende stap te maken. Er moet dan ook een intake/ sollicitatieprocedure worden doorlopen, voordat men gebruik kan maken van de voorzieningen die het Transitiehuis biedt.

Voor werkgevers en werknemers zijn aparte flyers verschenen over het Transitiehuis. Meer informatie over het sectorplan is te vinden op www.sectorplansteigerbouw.nl.