De commissie Hangbruginstallaties van de sectie Hoogwerkbedrijven heeft een nieuwe toolbox ontwikkeld. De toolbox “Hangbruginstallaties – Het kiezen en voorbereiden van een tijdelijke hangbruginstallatie” is bedoeld voor beslissers, monteurs en gebruikers. De cursus in onwikkeld in samenwerking met de leveranciers Altrex, ASC, Heightcare, Hollandia, Holland Platforms, Skyworks en Yelloo.

Doordachte keuze

Een hangbruginstallatie is een tijdelijke, mobiele hangbrug die bestaat uit een verplaatsbare ophangconstructie met kabels en contragewichten, een werkbrug die aan kabels hangt.

Bij de keuze voor een hangbruginstallatie wordt dezelfde procedure doorlopen als bij andere arbeidsmiddelen om op hoogte te werken. Eerst zal moeten worden vastgesteld wat en hoe er op hoogte moet worden gewerkt waarna kan worden bepaald wat de veiligst toepasbare werkplek oplevert. Naast de hangbruginstallatie kan daarbij ook worden gedacht aan steiger, rolsteiger, hoogwerker, etc. Een weging op basis van economische gronden mag daarbij niet aan de orde zijn.

Tijdens de toolbox maakt de cursist uitgebreid kennis met de hangbruginstallatie waarbij onder meer wordt ingegaan op de keuze voor een veilige werkplek en de verschillende partijen die daarbij betrokken zijn. De hangbruginstallatie heeft in het gebruik veel te bieden. Zo wordt de hoogte van het gebouw waaraan de werkzaamheden worden verricht, niet beperkt door de hangbruginstallatie. De installatie is bovendien snel te monteren en te verplaatsen. Omdat de werkbrug op iedere gewenste hoogte kan worden gehangen is altijd een optimale werkpositie gegarandeerd. Dat werkt niet alleen prettig maar is ook uit oogpunt van arbeidsomstandigheden wel zo ergononomisch. Het werkoppervlak van een hangbrug is groot en er kan met meerdere personen op worden gewerkt.

Inzet hangbruginstallatie

De hangbruginstallatie is een veel toegepast arbeidsmiddel voor de volgende werkzaamheden:

  • Herstel voegwerk
  • Schilderwerk
  • Kozijnrenovatie
  • Schoonmaken metselwerk

Veilig werken met

In het kader van kennisoverdracht over veiligheid geeft de VSB verschillende handzame flyers uit, waarin het veilig werken met verschillende arbeidsmiddelen wordt uitgelegd. Ook voor de hanbruginstallatie is er één. In deze flyer ‘Veilig werken met de hangbruginstallatie’ zijn handige checklists opgenomen die hun waarde bewijzen bij de opbouw én het gebruik van de installatie. De flyer is hier te downloaden.