TNO is bezig met de ontwikkeling van een draagbare stofsensor, die direct uitleesbare resultaten geeft. Hierdoor kunnen werknemer en werkgever direct inzicht krijgen in de verschillen in blootstelling bij de taken die ze uitvoeren.

Omdat de resultaten via een app uitgelezen kunnen worden, kunnen ze direct aan de werknemer en/of werkgever worden teruggekoppeld, bijvoorbeeld als een werknemer boven de grenswaarde wordt blootgesteld en extra beheersmaatregelen getroffen zouden moeten worden om gezondheidsschade te voorkomen. Ook kan achteraf inzichtelijk gemaakt worden welke activiteiten doorgaans hoge blootstellingen geven, en dus op een gezondere manier uitgevoerd zouden moeten worden.

Daadwerkelijke implementatie van sensoren als deze zal nog even op zich laten wachten, maar TNO wil de techniek graag alvast testen in een aantal werksituaties. De keuze is hierbij gevallen op sleuven frezen, omdat dat een gemakkelijk meetbare activiteit is waarbij relatief veel kans op blootstelling is.

We bevelen dit onderzoek graag bij u aan, omdat het een mooie stap is om de werkplek nog veiliger en gezonder te maken doordat het onzichtbare gevaren zichtbaar maakt. Vanzelfsprekend zal in dit onderzoek géén toetsing plaatsvinden of de werkomstandigheden aan de Arbowet voldoen: er wordt alleen getoetst of de meetmethoden betrouwbaar zijn en de voor werkgevers en werknemers gewenste informatie opleveren.

Als u interesse heeft om mee te werken en TNO een keer te laten meten op één van uw projecten, neem dan contact op met TNO-onderzoeker Maaike le Feber (maaike.lefeber@tno.nl of telefonisch: 088-8661530). Zij kan meer toelichting geven over het onderzoek.