Conform de WAB (Wet Arbeidsmarkt in Balans) betaalt u als werkgever een lagere ww-premie voor medewerkers met een vast contract. Voor werknemers met een flexibel contract is de premie hoger. Nu de BIK (Baangerelateerde investeringskorting) wordt afgeschaft, gaan beide premies per 1 augustus 2021 tijdelijk 2,36 procentpunt omlaag.

Met ingang van 1 augustus wordt de lage WW-premie 0,34% en de hoge premie 5,34% verlaagd. Doet u per periode van vier weken loonaangifte dan gaat de verlaging per 16 augustus 2021 in. Deze nieuwe percentages gelden voor het loon van aangiftetijdvakken waarover na de ingangsdatum aangifte wordt gedaan.

Verlaagde premiepercentages onder voorwaarden ook voor andere contracten

De verlaagde premiepercentages gelden ook voor BBL-contracten en flexibelere contracten voor jongeren onder 21 jaar, die gemiddeld niet meer dan 48 uur per 4 weken werken. Ook als u als werkgever betaalt over uitkeringen op grond van de werknemersverzekeringen (WW, ZW, WIA, WAO, WAZO) zijn de premiepercentages van toepassing.

Deze tijdelijke regeling eindigt op 31 december 2021.

Maak addendum

Om de tijdelijke premieverlaging te kunnen hanteren, is het van belang om te controleren of u in uw de personeelsdossiers of salarisadministratie wel schriftelijke arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd heeft opgeslagen. In de praktijk komt het wel eens voor dat werknemers al jaren naar volle tevredenheid werken, maar dat er geen officiële arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aan ten grondslag ligt. U kunt in deze gevallen een addendum maken om zo de lage premies te kunnen hanteren.