Om de regeldruk en regels die verkeerd uitwerken in de komende kabinetsperiode écht een halt toe te roepen wordt in MKB-Nederland/VNO-NCW-verband gewerkt aan een zwartboek van regels die verkeerd uitwerken. Daarmee willen we collectief de druk opvoeren om de regels en dus administratieve lasten en nalevingskosten voor ondernemers te verminderen. Uiteindelijk willen we dit ook in het Regeerakkoord krijgen. Het streven is nu: regel erbij, dan ook regel eraf .

Dit staat los van de MKB-Toets, die naar de kwaliteit van regels kijkt voor het mkb.

Aannemersfederatie Nederland doet een beroep op alle aangesloten branches om deze maand zo veel mogelijk voorbeelden van regeldruk aan te leveren. Dat kunnen regels van van zowel gemeenten, provincies, het Rijk, uitvoeringsinstellingen en de EU zijn . De voorbeelden kunnen gaan over knelpunten in de regels, de naleving of handhaving (interpretatie) ervan en de normen/richtlijnen waarin algemene regels zijn uitgewerkt.

Daarnaast zijn er Europese voorbeelden nodig voor het EU Fit for future platform dat zich over het dereguleren van bestaande regelgeving buigt. Zie hun werkprogramma: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/topics_for_the_2021_annual_work_programme_en_0.pdf

De Europese Commissie is specifiek op zoek naar knelpunten binnen onderstaande dossiers. Op basis daarvan zal ook worden gewerkt aan de opinies.

  • Directive on package travel and linked travel Arrangements
  • Eco-design Directive
  • Directive on combating late payment in commercial transactions
  • New Legislative Framework for Products

Heeft u voorbeelden / knelpunten? Stuur deze dan voor uiterlijk 29 april met een korte beschrijving  naar Aannemersfederatie Nederland.