Er wordt nu nagedacht over manieren om werknemers weer naar kantoor te laten komen met inachtneming van de coronamaatregelen. Maar denk daarbij ook aan de kwetsbare werknemers. Het RIVM heeft deze groepen gedefinieerd.

Organisaties zijn hard aan het werk om corona-protocollen te implementeren. Dat moet het mogelijk maken werknemers weer veilig naar kantoor te laten komen. Daarbij is het nodig rekening te houden met kwetsbare werknemers. Voor hen zijn de standaard maatregelen niet voldoende omdat ze een verhoogd risico lopen. Waarschijnlijk moet de werkgever in hun geval dus aanvullende maatregelen nemen. Iemand met de longaandoening COPD zou dan bijvoorbeeld geen baliediensten meer mogen draaien.

Het RIVM heeft een aantal van die kwetsbare groepen werknemers benoemd. Het gaat bijvoorbeeld om personen tussen de 18 en 70 jaar met:

  • chronische afwijkingen van luchtwegen en longen;
  • chronische hartaandoeningen;
  • diabetes mellitus;
  • ernstige nieraandoeningen;
  • verminderde weerstand tegen infecties (bijvoorbeeld bij auto-immuunziekten of kanker);
  • hiv-infecties;
  • obesitas met een BMI (body mass index) boven 40.

Het RIVM is hierbij iets genuanceerder in de omschrijving van de kwetsbaarheid. Soms is er de aanvullende eis dat iemand onder behandeling moet zijn van een specialist. Sowieso is het verstandig als een werkgever de bedrijfsarts inschakelt om te bepalen wat hij moet doen. Een aantal van  bovengenoemde aandoeningen raken ook aan de privacy en zullen daarom niet bekend zijn bij de werkgever. De bedrijfsarts kan adviseren wat de beste aanpak is.