De Richtlijn Steigers en de scholingsstructuur voor de steigerbouw hebben geleid tot een verdere professionalisering van het vakgebied. Daaraan wordt nog eens bijgedragen door de forse investeringen in scholing en certificering/diplomering van het steigerpersoneel door de aangesloten montagebedrijven en uitzendorganisaties. Inmiddels is het aantal van 9.000 geregistreerde personeelsleden in de steigerbouw gepasseerd; allen geregistreerd op één centrale plaats: het Centraal Diploma Register (VCA). Verder zijn de cursussen en examens in alle denkbare talen beschikbaar en kan niet alleen in Nederland maar ook ver daarbuiten geheel conform de Nederlandse scholingsstructuur worden gecertificeerd. Bij de certificering zijn maar liefst 7 examenbureaus dagelijks betrokken terwijl 6 erkende opleiders hebben aangetoond gespecialiseerde scholing te verzorgen.

Daarnaast moeten (bouw)bedrijven, aannemers en anderen die dagelijks “even een steiger monteren”, ook zorgen dat men is ingeschreven in het Centraal Diploma Register. Hoe eenvoudiger de constructies die men monteert, hoe eenvoudiger de opleiding. Hoe meer ervaring men heeft, hoe eenvoudiger de opleiding. Maar in alle gevallen moet er een examen zijn afgenomen dat leidt tot een persoonscertificaat. Niet ingeschreven in het CDR betekent: niet aan het werk.