Graag brengen we u op de hoogte van recente ontwikkelingen bij Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). In deze nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws over TVL.

 Subsidieverlening TVL Q2

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland verwacht de eerste TVL Q2-subsidies in de week van 12 juli te verlenen. Het verlenen van de eerste TVL Q2 subsidies vraagt dit keer meer tijd dan bij de vorige TVL-periodes. Dat heeft te maken met noodzakelijke controles en de mogelijkheid voor startende en grote ondernemingen om dit keer gelijktijdig met het mkb aan te vragen. Bij TVL Q1 vroegen deze groepen TVL nog op gescheiden tijdstippen aan. Daarnaast moeten alle 255.000 eerder genomen TVL-besluiten meegenomen worden in de regeling, in verband met de staatssteungrenzen. Benadrukt wordt dat de verwachting nog steeds is dat de eerste 60% van alle binnengekomen aanvragen binnen 3 weken de beschikking bekend is, waarbij het bedrag binnen enkele dagen op de rekening staat.

Tip

Als een ondernemer de kwartaalaangifte van de omzet bij de Belastingdienst meestuurt kan de aanvraag sneller worden behandeld én uitbetaald.

In dit overzicht kunt u zien wat de tijdsduur is tussen de eerste aanvraag, het eerste besluit en de betalingen aan ondernemers:

 

TVL Eerste aanvraag Eerste besluit Betalingen na 3 weken
TVL 1 30-6 8-7 (8 dagen 55%
TVL Q4 25-11 26-11 (1 dag) 89%
TVL Q1 (MKB) 15-2 19-2 (4 dagen) 56%
TVL Q1 (starters) 31-5 28-6 (28 dagen) 1%
TVL Q1 (grote bedrijven) 10-5 25-6 (46 dagen) 0%

TVL Q2

– MKB

– Starters

– Grote bedrijven

25-6 Waarschijnlijk 15 -16 juli (20 dagen) Naar schatting 60%

Staatssteungrens komt bij de aanvraag Q2 soms in zicht

Sommige bedrijven zullen bij de aanvraag van Q2 in de buurt gaan komen van de grens aan maximale staatssteun. Bedrijven moeten zelf inschatten of ze deze grens overschrijden en RVO op haar beurt zal aanvragen erop toetsen. Ondernemingen die een groep vormen mogen gezamenlijk niet meer dan de staatsteungrens ontvangen. Dit geldt zowel voor mkb’ers als voor de grote ondernemingen. Na het krijgen van de subsidie mag een ondernemer in totaal niet meer dan € 1.800.000 (bruto) aan overheidssteun hebben ontvangen op basis van de ‘Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak’ (PbEU 2020, C 91 I). Uitzonderingen daarop zijn de visserij- en aquacultuursector en de primaire productie van landbouwproducten. Voor visserij- en aquacultuur geldt een maximum van € 270.000 overheidssteun. Voor de primaire productie van landbouwproducten geldt een maximum van € 225.000 overheidssteun.

Webinar over Q2

Er is een webinar georganiseerd met uitleg over TVL Q2 2021. Heeft u deze nog niet gezien? Dan kunt u het hier terugkijken:

Webinar Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) Q2 2021 – WebinarGeek

 Vaststelling Q1 start tweede helft juli

De vaststelling van Q1 start in de tweede helft van juli. Inmiddels heeft 90 procent van de bedrijven een aanvraag voor een eindafrekening ingediend voor TVL juni-september, en voor TVL Q4 70 procent. TVL Q4 staat nog tot en met september open om vast te stellen.