E-mailadres
Ook tijdens de Bouwbeurs 2007 organiseert de Vereniging van steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) weer een symposium. Dit jaar staat op het VSB-symposium de nieuwe Arbowet en de gevolgen hiervan voor de branche centraal. Het congres dat bestemd is voor opdrachtgevers, aannemers, andere branche-organisaties, overheden, de arbeidsinspectie en opleidingscentra zal op donderdag 8 februari in de Irenezaal van de Koninklijke Nederlandse Jaarbeurs in Utrecht onder leiding van Wouke van Scherrenburg worden gehouden.

Het VSB-symposium wordt mede mogelijk gemaakt dankzij Koninklijke Jongeneel B.V.
De sprekers gaan in op de materie waarmee de branche dagelijks te maken heeft: het veilig werken op hoogte. Wat houdt de nieuwe Arbowet in en wat zijn de consequenties voor de werkvloer? Wat is de betekenis voor de verscheidene beroepsgroepen, zoals de schilder, de glazenwasser, de metselaar, de aannemer, het onderhoudsbedrijf, het bouwbedrijf of de installateur? Hoe wordt er mee omgegaan door opdrachtgevers in de bouw en de industrie? Hoe zal de overheid te werk gaan bij de handhaving ervan? Deze en andere vragen zullen tijdens het symposium worden beantwoord.

Sprekers tijdens het VSB-symposium zijn de heren J.R. Boer van de Arbeidsinspectie, J.J.H. Koning van werkgeversorganisatie VNO-NCW, L. van Dam, voorzitter van Profion, C. van Vliet van Arbouw, E.J.C. Hillen van de SSVV en P. van Ieperen van Van Ieperen B.V.