Bent u een werkgever in de Bouw & Infra en neemt u een uitzendkracht die 50 jaar of ouder is, in dienst? Dan heeft u wellicht recht op de subsidieregeling indiensttreding uitzendkrachten. Deze subsidieregeling is ingegaan op 1 augustus 2021. De belangrijkste voorwaarden? De werknemer valt onder de cao Bouw & Infra, is op de indiensttredingsdatum 50 jaar of ouder en tenminste 10 jaar werkzaam geweest als werknemer onder de cao Bouw & Infra.

Deze regeling is onderdeel van een breder stimuleringspakket voor behoud van vakkrachten en wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds. U vraagt de regeling aan vanaf 9 weken na ingangsdatum van de arbeidsovereenkomst via het nog te bouwen subsidieportaal van Volandis. Wilt u gebruik maken van deze regeling? Meer informatie en alle voorwaarden vindt u hier.