Gemeenten, mkb-ondernemers, brancheorganisaties en ondernemersverenigingen of een samenwerkingsverband van dezen die de aanbestedingspraktijk in hun regio willen verbeteren, kunnen hiervoor subsidie aanvragen.

De looptijd is van woensdag 6 december 2023, 9.00 uur, tot vrijdag 26 januari 2024, 17.00 uur. Voorstellen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. Wees er op tijd bij, want de verwachting is dat ook dit keer de subsidie binnen enkele dagen uitgenut zal zijn.

Subsidiabele activiteiten

De subsidie wordt verstrekt aan projecten die knelpunten rondom aanbesteden oplossen. Dit kan door het bevorderen van de dialoog en de samenwerking tussen publieke opdrachtgevers en ondernemers, door het verhogen van de relevante kennis over aanbesteden of door het bevorderen van de toepassing van relevante kennis, methodieken en instrumenten.

Aanvraag indienen

Een aanvraag indienen kan per woensdag 6 december 2023, vanaf 9.00 uur via het online subsidieloket bij RVO. Hiervoor heb je eHerkenning (minimaal niveau 2+) nodig. De subsidies bedragen minimaal 10.000 euro en maximaal 25.000 duizend euro per aanvrager en worden verdeeld op volgorde van binnenkomst van de aanvragen. De voorwaarden zijn gelijk aan de eerdere regeling in 2023. In totaal is een bedrag van 200.000 duizend euro beschikbaar om projecten te kunnen bekostigen, die bijdragen aan het verbeteren van de aanbestedingspraktijk in een regio of branche. In de Staatscourant wordt de regeling gepubliceerd, met erin diverse voorbeelden van knelpunten en van activiteiten die wel of juist niet in aanmerking komen voor subsidie.

Online informatiebijeenkomst

Meer weten? Op woensdag 15 november van 10.00 tot 12.00 uur vindt een online informatiesessie plaats over de subsidieregeling. Naast een toelichting op de doelstelling en werkwijze van de regeling, krijg je een beeld van de voorwaarden waaraan een aanvraag moet voldoen en hoe het aanvragen in zijn werk gaat. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen. Je kunt je direct aanmelden.

Veel animo

Ook begin 2023 was er veel animo voor de subsidieregeling Beter Aanbesteden. Het totale subsidiebudget van 200.000 euro werd verdeeld over 9 projecten.

Programma Beter Aanbesteden

Deze subsidieregeling maakt deel uit van het programma Beter Aanbesteden. Dit programma is een samenwerking tussen het ministerie van EZK, VNG, VNO-NCW/MKB-Nederland en PIANOo, Expertisecentrum Aanbesteden. RVO voert de subsidieregeling uit.