Er zijn verschillende actualiteiten die invloed hebben op de werkgelegenheid in de bouw- en infrasector. Denk bijvoorbeeld aan de coronacrisis, de impact van stikstof en PFAS. Daarom hebben cao-partijen een stimuleringsregeling BBL afgesproken. Deze regeling is beschikbaar vanaf 1 november 2020 en onderdeel van een breder pakket aan maatregelen om vakkrachten te behouden voor de sector. De regeling wordt uitgevoerd door het Volandis Fonds.

Inhoud van de regeling

Heb jij als opleidingsbedrijf of als individueel leerbedrijf een leerlingwerknemer in dienst die tussen 1 juli 2020 en 30 juni 2021 start of is gestart met een BBL-opleiding (niveau 2 of 3)? Dan kom je in aanmerking voor de stimuleringsregeling BBL. De subsidie is door de cao-partijen vastgesteld op € 1.250,- en wordt in 2 delen toegekend.

Maak je als opleidings- of individueel leerbedrijf gebruik van deze subsidie, dan ontvang je:

  • Een aanvangssubsidie van € 500,- bij begin van de opleiding en;
    • Een afrondingssubsidie van € 750,- bij diplomering.

Voorwaarden

Om voor de subsidie in aanmerking te komen moet er aan verschillende voorwaarden worden voldaan. Een volledig overzicht van alle voorwaarden vind je hier, www.volandis.nl/subsidies . De belangrijkste zijn:

  • De leerlingwerknemer is gestart met een opleiding BBL in de periode 1 juli 2020 tot en met 30 juni 2021.
  • De werkgever (opleidings- of individueel leerbedrijf) valt onder de cao Bouw & Infra.
  • De leerling werknemer heeft een arbeidsovereenkomst van tenminste 32 uur per week.
  • Er is sprake van een erkend leerbedrijf.
  • Het opleidingsbedrijf zorgt ervoor dat de subsidie zichtbaar ten goede komt aan het inlenende bedrijf.

Aanvragen

Gebruikmaken van deze stimuleringsregeling is eenvoudig.

Vanaf 1 november 2020 kun je de volledige aanvraagprocedure digitaal doorlopen via het Leermeesterportaal, cursusportaal.volandis.nl/login, van Volandis. Wil je meer informatie of loop je ergens tegenaan bij het aanvragen van de stimuleringsregeling BBL? Daarvoor kunt u terecht bij Volandis: tel. 0341 – 499 299.