De nieuwe stikstofwet van minister Schouten van Landbouw geeft met name de bouw van woningen weer enige lucht, en trekt de verlening van bouwvergunningen weer vlot. Zo is niet langer een natuurvergunning meer nodig. Dat is een goede zaak, maar nog niet voldoende om investerend de crisis uit te kunnen komen.

Niet voor gebruiksfase

Het pakket biedt nog geen passende oplossingen voor toekomstige economische ontwikkelingen zoals de aanleg van nieuwe of aanpassing van bestaande infrastructuur en het mogelijk maken van mobiliteit en logistiek. Zo is voor de uitstoot van stikstof na de bouwfase – de gebruiksfase – nog steeds een vergunning nodig, waarvoor de ruimte moet worden verkregen uit de “stikstofbank, waar ook andere sectoren van de economie voor in de rij staan.

Drempelwaarde nodig

Hierdoor wordt de échte problematiek nog niet structureel opgelost. En om structureel voldoende ontwikkelruimte mogelijk te maken, zullen investeringen gericht moeten worden op maatregelen die het meest aan uitstootreductie opleveren tegen de minste kosten. Naast de miljardeninvesteringen die nu al gedaan worden in grootschalig natuurherstel.