Betonstaalverwerkers en vakmensen met een betonberoep opgelet!

Help met het delen uw kennis en ervaring. Wat moet een vakman in uw sector kennen en kunnen om goed werk te kunnen leveren? En welke vaardigheden zijn hiervoor nodig?

Aan de slag met actuele beroepscompetentieprofielen (BCP’s)

Wat iemand moet kennen en kunnen is vastgelegd in een beroepscompetentieprofiel (BCP). Voor een aantal bouw- en infraberoepen worden deze vernieuwd. Daarvoor is uw hulp hierbij nodig!

Op dit moment wordt met name gezocht naar:

  • Betonstaalverwerken: werkgevers en werknemers
  • Betontimmeren: werknemers
  • Betonreparatie: werkgevers en werknemers

 

Hoe werkt het?

U kunt zich aanmelden via https://www.usp-mc.nl/nl/bcp/ of scan de QR code zoals u die aantreft in de flyer die als bijlage bij dit ledenbulletin wordt meegestuurd.