De Belastingdienst attendeert werkgevers erop dat de termijn voor de schriftelijke vastlegging van het arbeidscontract binnenkort afloopt (op 1 juli 2020). Dit heeft te maken de gedifferentieerde WW-premie: om de lage WW-premie te betalen voor werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn en geen oproepovereenkomst hebben, moet u de arbeidscontracten schriftelijk vastgelegd hebben.

Voor werknemers die op 31 december 2019 al in dienst waren, kreeg de werkgever oorspronkelijk tot 1 april extra de tijd om dat te doen. Maar vanwege de coronacrisis werd deze termijn verlengd tot 1 juli 2020.
Als op 1 juli 2020 de schriftelijke vastlegging nog niet geregeld is, moet de werkgever voor deze werknemers met terugwerkende kracht tot 1 januari 2020 de hoge WW-premie betalen in plaats van de lage WW-premie. Voor werknemers die op 1 januari 2020 of daarna in dienst zijn genomen, moet het arbeidscontract meteen schriftelijk vastgelegd worden.Op de site van de Belastingdienst is aangegeven hoe de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet worden vastgelegd

Bijlagen:

Lonen en salarissen per 1 juli 2020 inclusief inloopschalen