Op donderdag 18 januari, aanvang 15.30 uur (inloop vanaf 15.00 uur), organiseert Aannemersfederatie Nederland (AFNL) een themabijeenkomst over de transitie naar Zero Emissie materieel. Een ambitie die voortkomt uit het klimaat akkoord en die onze sector op dit moment tegemoet treedt met twee programmalijnen, Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) en Zero Emissie Stadslogistiek (ZES). Twee programma’s die moeten bijdragen aan een gefaseerde transitie naar schoon emissieloos materieel met het doel om als sector een bijdrage te leveren aan het halen van de Klimaat doelstellingen (Parijs akkoord).

15.30 uur        Opening door Riek Siertsema – Voorzitter AFNL

15.35 uur        Inleiding op de programmalijnen SEB en ZES

  • SEB gaat over een planmatige transitie waarbij drie ambitieniveaus worden gehanteerd die op bepaalde tijden voorschrijven welke vermogensklasse en welke motortypen vervangen dienen te worden door emissieloos materieel (transitie paden).
  • ZES gaat over de toegang tot (binnenstedelijk) gebied. Op dit moment doen al 40 grote steden mee en worden de eerste eisen gesteld op 1 januari 2025, het betreft vooral het lichtere materieel, de bus en de bestelwagen.

Door: Jaco Uittenbogaard – directeur AFNL

16.00 uur       Wat gaan deze programmalijnen betekenen in de praktijk.

  • Wat is de impact op de bedrijfsvoering van aannemers?
  • Is er voldoende materieel beschikbaar en is dit materieel betaalbaar?
  • Is er voldoende laadcapaciteit en groeit de laadinfrastructuur voldoende mee?
  • Beschikbaarheid van Subsidies
  • Wat adviseert Cumela in het kader van deze transitie?

Door: Nico Willemsen – Beleidsmedewerker Cumela

16.30 uur        Wat kunnen aannemers nu al doen om hun bedrijfsvoering te ‘vergroenen’ en zich voor te bereiden op Zero-emissie materieel?

  • Het huidige en toekomstige aanbod – elektrisch- en waterstofladen
  • Alternatieve brandstoffen als HVO
  • Een verhaal uit de praktijk!

Door: GP Groot

17.00 uur        Samenvatting – Wat hebben we gehoord? Wat nemen we mee?

17.15 uur        Afsluiting – Riek Siertsema, Voorzitter AFNL

Aansluitend aan de themabijeenkomst, rond 17.30 uur, nodigen wij u uit voor een buffet in het AFNL-bedrijfsrestaurant.

In verband met de catering vernemen wij graag uiterlijk maandag 15 januari wie wij mogen verwelkomen bij deze themabijeenkomst en/of zal deelnemen aan het buffet.

We zien uw aanmelding graag tegemoet op secretariaat@aannemersfederatie.nl