Duurzaamheid is en wordt de komende jaren een belangrijk onderdeel van uw bedrijfsvoering. De komende jaren zal duurzaam ondernemen een onderscheidend criterium worden bij de selectie van aannemers. Inmiddels zijn er al aannemers die van hun onderaannemers inzicht willen in hun CO2-uitstoot. Hoe doet u dat en wat zijn de volgende stappen die er moeten worden gezet?

Terwijl u mooie projecten en diensten levert, stoot u CO2 en andere broeikasgassen uit. Bijvoorbeeld via machines, transport, verlichting of afvalverwerking. Dit is niet alleen slecht voor het milieu, maar vormt inmiddels ook een tastbare kostenpost:

  • Vervuilende activiteiten worden in verhouding steeds duurder ten opzichte van schonere alternatieven.
  • Grote opdrachtgevers eisen steeds vaker dat u uw uitstoot inzichtelijk maakt. Lukt dat niet? Dan loopt u opdrachten mis

Hoe kunt u tegelijkertijd schoner werken, kosten besparen en zich goed voorsorteren op de mooiste opdrachten? Tijdens het webinar op dinsdag 12 april om 15.00-16.00 uur wordt u door experts bijgepraat over relevante ontwikkelingen in CO2 management en leert u van inspirerende collega-bedrijven hoe zij met deze kwestie omgaan.

Aanmelden?

U kunt zich gratis aanmelden via het e-mailadres: secretariaat@aannemersfederatie.nl. In aanloop naar het event ontvangt u dan vanzelf de inloggegevens.