Donderdag 4 november 2021 vanaf 16.00 uur organiseert Aannemersfederatie Nederland in samenwerking met NOA een Cobouw Café in Nieuwspoort in Den Haag. MKB-aannemers en politici kunnen elkaar daar ontmoeten.

Het zijn turbulente tijden in de politiek, maar ook in de bouw. De verwachtingen van de bouw zijn hoog en MKB-aannemers willen graag (door)bouwen, maar dan moet de politiek ook wel willen samenwerken en snel een kabinet vormen zodat weer besluiten kunnen worden genomen. Voor MKB-aannemers is stilstand achteruitgang.

MKB-ondernemers willen:

 1. Dat de stikstof problematiek met voorrang wordt opgelost, zodat:
  • de vergunningverlening voor bijv. nieuwbouwwijken en bovengrondse aanleg en onderhoud van infra weer op gang komt;
  • achterstallig onderhoud van ondergrondse infra wordt gepleegd om een volgende gezondheidscrisis tgv lekkende riolen en waterleidingen te voorkomen.
 2. Verlaging van de BTW op arbeid bij verduurzamen, circulair bouwen en slopen en energie besparende werken, zodat:
  • verduurzaming, energiebesparing en circulair bouwen wordt gestimuleerd;
  • opdrachten en werken in de bouw aantrekkelijker worden.
 3. Meer regie op volkshuisvesting, ruimtelijke ordening, infrastructuur en milieu met een minister van VRIM in het komende kabinet.
 4. Een eerlijke arbeidsmarkt, waarbij:
  • de lasten op arbeid worden verlicht;
  • de risico’s bij het in dienst nemen van medewerkers worden verminderd;
  • instroom van nieuwe vakmensen om het tekort aan “handen” op te lossen

Een viertal MKB-aannemers zal tijdens dit Cobouw Café op 4 november in debat gaan met een viertal Tweede Kamerleden.

U kunt zich gratis voor dit Cobouw Caé aanmelden via secretariaat@aannemersfederatie.nl