Ruud van Doorn, voorheen onder andere CEO bij één van de VSB-leden, is voorzitter geworden van de sectie Steigerbedrijven van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB). Ruud van Doorn neemt de voorzittershamer van de sectie over van Arjan de Velde. Hij treedt daarmee tevens toe tot het Algemeen Bestuur van de VSB, dat verder bestaat uit Frank Klessens (voorzitter, Sectie Hoogwerkbedrijven) en Jan Remmits (penningmeester, Sectie Betonbekistingbedrijven).

Ruud van Doorn heeft een rijke carrière in de wereld van steigerbouw. Hij was achtereenvolgens COO en CEO bij Bilfinger Industrial Services, voorzitter VOMI en directeur en adviseur bij Scaffolding Training Europe. Momenteel treedt hij op als trainer voor de VOMI Academie en is hij Externe Deskundige Topkring bij Endenburg Elektrotechniek.

Het bestuur van de sectie steigerbedrijven bestaat verder uit  Rob Engelaar (Bilfinger Industrial Services) en Chris Hunter (Kaefer) tijdelijk aangevuld met Fred Schuijt (Altrad) en Remco Kruit (Brand Energy & Infrastructure Services).

Dit jaar verwacht de sectie Steigerbedrijven een belangrijke update van de Richtlijn Steigers af te ronden. Er wordt daarnaast ingezet op verdere groei van het aantal leden alsook op nieuwe initiatieven zoals kennisoverdracht, e-learning en product- en procesinnovaties.