H.R.M. (Ruud) Stiekema is tijdens de algemene ledenvergadering van de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB) op 30 november benoemd tot voorzitter van de vereniging.

Ruud Stiekema is directeur van Skyworks BV en is reeds geruime tijd binnen de VSB in verschillende commissiebestuursfuncties actief. Hij volgt de heer R. Korstanje (SGB Holland) op die gedurende zes jaar voorzitter is geweest.

Onder het voorzitterschap van de heer Korstanje ontwikkelde de VSB zich verder tot een professionele organisatie, waarin kwaliteit en veiligheid centraal staan. De onder het voorzitterschap van R. Korstanje geïntroduceerde VSB Waarborgregeling is daar een goed voorbeeld van. De vereniging is in de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwaardige belangenorganisatie die naast de opbouw en overdracht van kennis op het gebied van veilig werken op hoogte ook ruime aandacht besteed aan wet- en regelgeving, scholing en opleiding, het volgen van technische en marktontwikkelingen, belangenbehartiging en de relatie met de opdrachtgever.

Het huidige VSB-beleid zal onder voorzitterschap van de heer Stiekema worden gecontinueerd. Op korte termijn richt de aandacht zich daarbij op de presentatie van de vereniging en haar leden tijdens de Internationale Bouwbeurs in februari 2007.

Naast voorzitter H.R.M. Stiekema werd ook de heer J.H.A. ten Doeschate (SGB Holland) benoemd tot bestuurslid. Deze volgde de heer L.P. van der Burght (R&M Spreeuwenberg) op, die eveneens na een periode van 6 jaar statutair aftrad. Samen met de heer M.C.R. Radder (Matemco Hulpconstructies) vormen zij het voltallige VSB-bestuur.