Ruim twee jaar geleden werd de pilot-cursus Monteur Goederenbouwliften gehouden. Inmiddels zijn meer dan 150 monteurs getraind. Met een gemiddelde van 50 cursisten per jaar, blijkt de VSB-commissie Hefsteigers en Bouwliften de juiste snaar te hebben geraakt. De VSB-certificaten waarmee de cursus wordt afgesloten gelden als bewijs van vakbekwaamheid.

Ruim twee jaar geleden legde de commissie Hefsteigers en Bouwliften de laatste hand aan de eind- en toetstermen voor de profielen Hulpmonteur en Monteur Goederenbouwliften. Op basis hiervan werd het cursusmateriaal samengesteld. De cursusopzet is zodanig dat de theoretische kennis wordt gekoppeld aan praktijksituaties. Technische kennis komt daarbij samen met veilig werken en voorkomende arbo-aspecten. De scholing richt zich niet alleen op het eigen personeel, maar ook op kopers, huurders en gebruikers die zelf liften (gaan) monteren.

De cursus wordt georganiseerd onder auspiciën van Opleidingsbedrijf VSB. Er kan worden gekozen uit de cursus Hulpmonteur, Monteur of een combinatie daarvan. Bij de keuze van de juiste cursus speelt ook ervaring een belangrijke rol. Na een periode van 5 jaar moet de kennis worden opgefrist en opnieuw worden aangetoond dat over actuele kennis en vaardigheden wordt beschikt.

Geïnteresseerd?

Geïnteresseerd in deelname? Aanmelden kan eenvoudig via één van de bij de VSB aangesloten bedrijven of bij Opleidingsbedrijf VSB.