De zwaarwerkregeling krijgt steeds meer bekendheid onder bouwplaats- en UTA-medewerkers. In het afgelopen jaar deden zo’n 1.800 medewerkers een aanvraag. Daarvan zijn er inmiddels ruim 1.200 definitief toegekend. In oktober kregen bijna 1.000 deelnemers een uitkering.

Omdat de aanvragen minimaal 3 maanden voor de ingangsdatum worden ingediend gaan sommige uitkeringen die zijn toegekend pas in april 2022 in. Niet elke aanvraag wordt overigens toegekend. In totaal zijn 330 aanvragen afgewezen omdat niet aan de voorwaarden wordt voldaan.

 

De regeling in het kort

  • Bouwplaats- en UTA-medewerkers kunnen maximaal 3 jaar voor hunAOW-leeftijd stoppen met werken.
  • Het uitkeringsbedrag op basis van een fulltime dienstverband is per 1 januari 2022 €21.518 bruto per volledig jaar dat eerder wordt gestopt. Dit kan worden aangevuld met pensioengelden.
  • Instromen in de regeling kan tot en met 31 december 2025.

 

Kijk voor meer informatie en de voorwaarden voor deelname op: https://zwaarwerkregeling.nl/voor-werknemers/