Het is inmiddels drie jaar geleden dat de Nederlandse Arbeidsinspectie op een groot aantal bouwplaatsen het gebruik van rolsteigers inspecteerde. Waarschijnlijk is een nieuwe inspectieronde op handen. Het is dan ook zaak om hierop voorbereid te zijn. Dat kan door te zorgen dat uw rolsteiger compleet is en volgens de officiële opbouwmethode is opgebouwd.

Met rolsteigers gebeuren nog steeds veel ongelukken. Elk jaar komen gemiddeld twee mensen om het leven door een val van een rolsteiger. Tientallen houden er blijvend letsel aan over. Volgens de Nederlandse Arbeidsinspectie gebeuren ongevallen met rolsteigers vaak omdat mensen de handleiding niet volgen, ze het materiaal verkeerd gebruiken en omdat ze niet de juiste veiligheidsmaatregelen nemen. Als er bij een inspectiebezoek sprake is van valgevaar, dan volgt er onherroepelijk een boete en legt de Nederlandse Arbeidsinspectie de werkzaamheden stil.

Let op complete levering en opbouw

VSB adviseert bedrijven en werkgevers om te controleren of er sprake is van een complete levering en opbouw van de rolsteiger. Leden van de VSB hebben zich gecommitteerd om alleen complete rolsteigers aan te bieden die aan de geldende rolsteigernorm en het A-Blad rolsteigers voldoen. Met het aangeboden materiaal kan de rolsteiger veilig en overeenkomstig het vorig jaar vernieuwde A-blad Rolsteigers worden opgebouwd terwijl het aantal onderdelen is afgestemd op de werkhoogte.

Flyer Wijzigingen in wet- en regelgeving rolsteigers en kamersteigers

Om gebruikers optimaal te kunnen informeren, ontwikkelde de VSB-commissie Ladders, Trappen en Rolsteigers de flyer ‘Wijzigingen in wet- en regelgeving rolsteigers en kamersteigers’. Hierin worden de belangrijkste wijzigingen helder en overzichtelijk samengevat. Aangepast ten opzichte van de vorige versie van de rolsteigernorm zijn onder meer de afstand tot het eerste platformniveau (max. 3.40m) en de afstand tussen de platformniveaus onderling (max. 2.25 m). Dit betekent meer platformen in een rolsteiger, die ook nodig zijn om de rolsteiger veiliger op te kunnen bouwen. Volgens de NEN-EN 1004 én het A-blad rolsteigers is het niet toegestaan om (ook) tijdens de opbouw zonder een leuning aan alle zijden op een platform te staan.

De vernieuwde norm is in tegenstelling tot voorheen ook van toepassing op rolsteigers met een vloerhoogte vanaf 0 meter. Voorheen was dit 2,5 meter. Hierdoor vallen nu ook de kleine rolsteigers, de zogenaamde vouw- of kamersteigers, onder de norm waardoor stabiliteit verhogende maatregelen noodzakelijk zijn geworden.