Met de uitreiking van het eerste exemplaar van de Richtlijn Steigers aan staatssecretaris A. Aboutaleb en de ingebruikname van de website www.richtlijnsteigers.nl is de Richtlijn Steigers een feit. De staatssecretaris van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid kreeg de gedrukte uitvoering uit handen van de heren Stiekema en Ten Doeschate van de Vereniging van Steiger-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven (VSB) en heer Van Tuinen van Bouwend Nederland.

Tot de Bouwbeurs 2009 hebben gebruikers de gelegenheid om de Richtlijn Steigers in de praktijk te toetsen en hun ervaringen met de richtlijn te delen.Grootschalige verspreiding en nadere toelichtingen door de initiatiefnemers aan gebruikersgroepen begint tijdens de Bouwbeurs 2009.

De Richtlijn Steigers wordt uitgebracht als interactieve website en boek. Zowel het losbladige boek als de portal worden regelmatig ge-updated, waardoor de Richtlijn Steigers altijd actueel is. Daardoor is elke betrokkene er van verzekerd dat hij kan beschikken over actuele kennis en informatie over het veilig werken met steigers.

Exemplaren van het boek en de toegang tot de website kunnen worden besteld via de website www.richtlijnsteigers.nl. Voor bedrijven waarvan een groot aantal medewerkers gebruik wil maken van de Richtlijn Steigers is een speciale intranet-versie leverbaar.

De Richtlijn Steigers is een uniek en nieuw werk dat in elk bedrijf zijn plaats zal vinden en geraadpleegd zal worden. Met de introductie van de Richtlijn Steigers is het niet meer nodig om –elkaar soms tegensprekende- veiligheidsbladen, NEN-normen, EN-normen, A-bladen, handleidingen, e.d. te raadplegen. De richtlijn geeft steeds de stand van de techniek weer – een begrip dat maatgevend is binnen de Arbocatalogi. Hierbij wordt uitgegaan van toepassing van maatregelen en systemen die technisch en operationeel mogelijk zijn, in de markt beschikbaar zijn en draagvlak hebben in de betreffende branche.

De Richtlijn Steigers is ontwikkeld als dé leidraad voor een ieder die in het dagelijkse leven te maken heeft met steigers. Dat zijn niet alleen steigerbouwers, maar ook alle gebruikersgroepen in met name de bouw. Daarbij kan worden gedacht aan opdrachtgevers, architecten, constructeurs, schilders, metselaars, lassers, voegers, installateurs, blokkenstellers, kozijnenstellers, opleidingsinstanties, adviesbureaus, inspecteurs, etc. Naast de bouw is de richtlijn ook van belang voor andere sectoren, zoals de industrie, scheepsbouw en staalconstructiesector.

Met de richtlijn beschikt de bouwbranche over één standaard, waarmee een breed maatschappelijk belang wordt gediend. Vele tienduizenden werknemers werken jaarlijks op steigers. Het is hun veiligheid die met dit initiatief wordt bevorderd. Mede hierom werd de Richtlijn Steigers recent genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs 2009 in de categorie Dienstverlening en Communicatie.