De Richtlijn Steigers, een initiatief van de Vereniging van Steigerbouw-, hoogwerk- en betonbekistingbedrijven en Bouwend Nederland, is genomineerd voor de Nederlandse Bouwprijs. De uitreiking hiervan staat gepland voor 11 februari a.s. tijdens het Gala van de Nederlandse bouw. Aansluitend start op 12 februari de daadwerkelijke verkoop van de gedrukte uitvoering van de Richtlijn Steigers. De Richtlijn Steigers is een uniek en nieuw werk dat in elk bedrijf zijn plaats zal vinden en geraadpleegd zal worden. Met de introductie van de Richtlijn Steigers is het niet meer nodig om –elkaar soms tegensprekende- veiligheidsbladen, NEN-normen, EN-normen, A-bladen, handleidingen, e.d. te raadplegen. De richtlijn geeft steeds de stand van de techniek weer – een begrip dat maatgevend is binnen de Arbocatalogi. Hierbij wordt uitgegaan van toepassing van maatregelen en systemen die technisch en operationeel mogelijk zijn, in de markt beschikbaar zijn en draagvlak hebben in de betreffende branche.

De Richtlijn Steigers is ontwikkeld als dé leidraad voor een ieder die in het dagelijkse leven te maken heeft met steigers. Dat zijn niet alleen steigerbouwers, maar ook alle gebruikersgroepen in met name de bouw. Daarbij kan worden gedacht aan opdrachtgevers, architecten, constructeurs, schilders, metselaars, lassers, voegers, installateurs, blokkenstellers, kozijnenstellers, opleidingsinstanties, adviesbureaus, inspecteurs, etc. Naast de bouw is de richtlijn ook van belang voor andere sectoren, zoals de industrie, scheepsbouw en staalconstructiesector.

Met de richtlijn beschikt de bouwbranche over één standaard, waarmee een breed maatschappelijk belang wordt gediend. Vele tienduizenden werknemers werken jaarlijks op steigers. Het is hun veiligheid die met dit initiatief wordt bevorderd.

De Richtlijn Steigers wordt uitgebracht als interactieve website en boek. Zowel het losbladige boek als de portal worden regelmatig ge-updated, waardoor de Richtlijn Steigers altijd actueel is. Daardoor is elke betrokkene er van verzekerd dat hij kan beschikken over actuele kennis en informatie over het veilig werken met steigers.