Wie ’s ochtends de deur achter zich dicht trekt om in de bouw te gaan werken, doet dat met de verwachting dat hij ’s avonds ook weer heelhuids thuiskomt. Een vanzelfsprekende zaak? Lang niet altijd als we de cijfers moeten geloven. Het lukt alleen als er op een veilige manier wordt gewerkt in een veilige omgeving. Daar is echter wel een meetlat voor nodig; een referentie waar controle op mogelijk is. Voor de wereld van de betonbekistingen en ondersteuningsconstructies is dat de gelijknamige Richtlijn.

De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is een initiatief van de VSB en Bouwend Nederland en is in nauwe samenwerking met Stubeco (Studievereniging Uitvoering Betonconstructies) tot stand gekomen. Dit jaar is het vijf jaar geleden dat de Richtlijn werd geïntroduceerd voor iedereen die dagelijks op uiteenlopende wijze te maken heeft met verticale-, horizontale- en bijzondere betonbekistingen en ondersteuningsconstructies. Maar er is ook nieuws. Bijvoorbeeld over het op handen zijnde opleidingstraject voor ondersteuningsmonteurs en de update die voor later dit jaar op het programma staat. Wie tijdig wil weten wanneer de update verschijnt, kan zich nu alvast aanmelden voor de update-nieuwsbrief op de website van de richtlijn.

Waarom Richtlijn?
De Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is bedoeld om onder meer alle wet- en regelgeving, normen, veiligheidsbladen, materiaalinformatie en opleidingen  te beschrijven en te vervatten in een praktisch bruikbaar overzicht.

De richtlijn kwam tot stand door de inbreng van vele deskundigen en in goed overleg met deskundige partijen, zoals TNO Bouw en Ondergrond, Aboma, Stichting Arbouw, de  Inspectie SZW en vooral de specialisten van de Sectie Betonbekistingbedrijven VSB en de Commissie Steigers en Bekistingen & Ondersteuningen van de Contactgroep KOMAT B&U / GWW binnen  Bouwend Nederland. Door deze samenwerking wordt de richtlijn breed gedragen en gebruikt.

Handige 10 puntenkaart
Dagelijks worden projecten ontwikkeld, ontworpen of gerealiseerd waarbij (in het werk gestort) beton een hoofdrol speelt. Betonbekistingen en ondersteuningsconstructies zijn daarbij onmisbare onderdelen om de betonconstructie vorm te geven. Maar hoe weet u of uw betonbekisting- of ondersteuningspartner net zo onmisbaar is als de producten en oplossingen die hij levert?

De sectie Betonbekistingen van de VSB heeft hierom een flyer ontwikkeld waarin tien overtuigende argumenten worden gegeven om met en volgens de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies te werken. Een must voor iedereen die actief is in de betonbouw.  De flyer kan via de website van de VSB worden gedownload.

Veiligheid voorop
De achtergrond om alle bestaande informatie over het werken met bekistingen en ondersteuningen samen te brengen en te completeren tot een richtlijn wordt gevormd door overleg tussen Inspectie SZW (voorheen Arbeidsinspectie), de sectie Betonbekistingbedrijven van VSB en de Kontaktgroep Materieel (KOMAT) van Bouwend Nederland. Naar aanleiding van het overleg werden de inspectiemodules aangepast. De aanpassingen hadden onder meer betrekking op de collectieve veiligheidsmaatregelen en de specificatie van demontage in bekistingsplannen. Een logisch vervolg hierop was de verbreding hiervan tot een richtlijn.

Gericht werken aan veiligheid
De Richtlijn is geen wetgeving maar wel een praktijkgericht document dat de actuele stand van de regelgeving en techniek dan wel de stand  van de wetenschap beschrijft. Daarmee worden alle betrokkenen zoveel mogelijk bruikbare handvatten geboden om veilig én volgens de spelregels te werken. Zo neemt de richtlijn de lezer aan de hand mee door het proces van bekisten en ondersteunen. Achtereenvolgens komen de ontwerpfase, voorbereidingsfase en uitvoeringsfase aan de orde. Veiligheid loopt daarbij als rode draad door alle onderdelen. Dat geldt ook voor een apart hoofdstuk dat gewijd is aan scholing en opleiding.

Vakbekwaamheid en scholing
Het scholingsdeel van de richtlijn is opgezet om de vakbekwaamheid van monteurs te kunnen waarborgen. Hiertoe wordt voor iedereen die betrokken is bij de bouw van bekistingen of ondersteuningen aangegeven welk opleidingsniveau van hem of haar wordt verwacht. Voor de functie van bekistingstimmerman is al een kant en klare opleiding beschikbaar; een reguliere opleiding die op meerdere plaatsen wordt gegeven. Het scholingstraject voor ondersteuningsmonteur gaat zoveel mogelijk aansluiten op vergelijkbare functies in de steigerbouw. Hiervoor wordt momenteel hard gewerkt aan de ontwikkeling van een speciale module voor ondersteuningsmonteurs. Met deze module kan de vakbekwaamheid van ondersteuningsmonteurs aantoonbaar worden gemaakt door verschillende wegen die uiteindelijk tot hetzelfde resultaat leiden (opleiding, trainingen of cursussen in combinatie met praktijkervaring of jarenlange werkervaring).

Meer weten? Bezoek dan de website www.richtlijnbekistingenenondersteuningen.nl of download de 10-puntenkaart waarin de belangrijkste argumenten voor de richtlijn nog eens worden toegelicht.