Bij uitzendwerk in de bouw & infra geldt altijd een aantal regels uit de cao Bouw & Infra. Dit is geregeld in de ABU- en de NBBU-cao voor Uitzendkrachten en in de cao Bouw & Infra. CAO-partijen in de Bouw & Infra hebben nu een publicatie ontwikkeld met een daar bijbehorende flyer (die in meerdere talen beschikbaar is) welke duidelijk maakt welke cao-regels dit zijn.

Uitzend-cao’s

De uitzendonderneming die in de bouw & infra actief is, is verplicht een uitzend-cao toe te passen. Dit kan de ABU-cao voor Uitzendkrachten zijn of de NBBU-cao voor Uitzendkrachten. In beide gevallen gelden de aanvullende regels uit de cao Bouw & Infra die in deze publicatie zijn opgenomen.

Op deze hoofdregel bestaan drie uitzonderingen.

Uitzonderingen

Voor de uitzendonderneming geldt niet de ABU- of NBBU-cao, maar de cao Bouw & Infra als:

  • het uitzenden van uitzendkrachten naar werkgevers in de bouw & infra de hoofdactiviteit is en deze uitzendonderneming bovendien geen lid is van de ABU of de NBBU
  • de uitzendonderneming onderdeel is van een bouw- en infraconcern en/of
  • de uitzendonderneming een paritair afgesproken arbeidspool is die arbeidskrachten uitzendt naar werkgevers in de bouw & infra.

In deze gevallen is de uitzendonderneming verplicht de hele cao Bouw & Infra toe te passen. De volledige tekst van de cao Bouw & Infra kunt u hier vinden op onze website.

Deze publicatie en flyer zijn bedoeld om de uitzendonderneming, uitzendkracht en inlener inzicht te geven in de regels voor uitzendwerk in de bouw & infra.