De energietransitie, de verduurzaming van de gebouwde omgeving en het wegwerken van het woningtekort zijn voorbeelden van enorme maatschappelijke uitdagingen waarvoor we alle medewerkers in de bouw en infra keihard nodig hebben. En dat wordt gevoeld. De helft van de uta-medewerkers geeft inmiddels aan hoge tot zeer hoge werkdruk te ervaren en een burn-out staat op de tweede plek bij beroepsziekten in de bouw. Daarom gaan werkgevers en werknemers samen aan de slag om te onderzoeken hoe we het werk in de bouw anders kunnen organiseren. Het doel is om innovatieve organisatievormen te vinden die uitval en verzuim door werkstress voorkomen en de rest van de sector daarvan te laten leren.

Het ‘anders organiseren’ van werk kan helpen om werkstress aan te pakken en het werk efficiënter te organiseren, terwijl een hogere productiviteit wordt behaald. In opdracht van cao-partijen Bouw & Infra wordt dit jaar de kennis over het ‘Anders organiseren van werk’ in onze sector verder ontwikkeld en doorvertaald naar een aanpak die de gehele sector verder kan ondersteunen. Het project start in september a.s. en de eerste onderzoeksresultaten worden in 2023 verwacht.

Pilotbedrijven gezocht

Bent u al een tijdje van plan om verder te gaan met organisatieontwikkeling in uw bedrijf? En wilt u zien en ervaren wat verbeteringen in de organisatie van werk kunnen opleveren? Geef uw bedrijf dan op als één van de 10 pilotbedrijven. Als pilotbedrijf gaat u samen met de onderzoekers op zoek naar verbeteringen en oplossingen om werkstress te verminderen en productiviteit te verbeteren. Het zal er aan bijdragen dat uw bedrijf wendbaarder wordt en klaar is voor de toekomst.

Deelname is kosteloos en waardevol

De onderzoekers starten met een QuickScan aan de hand van een vragenlijst en interviews. Hieruit volgt een plan van aanpak en het invoeren van de gekozen maatregelen. De pilot eindigt met een evaluatie van de resultaten en adviezen. Meedoen is kosteloos, maar vraagt uiteraard tijd van u en uw medewerkers. De tijdsinvestering wordt in overleg met u bepaald en zal in elk geval de dagelijkse bedrijfsvoering niet hinderen. De ervaringen in uw bedrijf worden na de pilotfase gedeeld met bedrijven in de sector.

De begeleiding van de pilotbedrijven wordt verzorgd door de ST-Groep (Sociotechnische Organisatie Adviesgroep), een organisatieadvies-bureau gespecialiseerd in het begeleiden van organisatieveranderingsprocessen gericht op de vergroting van vitaliteit en productiviteit van de organisatie en op het verhogen van betrokkenheid van mensen.

Interesse of meer informatie?

Neem contact op met David van Swol, vanswol@aannemersfederatie.nl of tel. 06-21222010