In de cao is tijdens de laatste onderhandelingen door cao-partijen afgesproken om een pilot te starten omtrent het DIA-adviesgesprek door de bedrijven zelf.

Deze pilot is op 1 januari jl. van start gegaan. Bedrijven kunnen zicht tot 1 februari a.s. inschrijven om deel te nemen. Het dagelijks bestuur van cao-partijen (db cao) maakt vervolgens een selectie uit de aangemelde bedrijven naar deelsectoren (woningbouw, utiliteitsbouw, infra, gespecialiseerde aannemerij) en naar bedrijfsgrootte (klein, middel, groot)​. Deze bedrijven ontvangen vóór 1 maart 2021 via Volandis bericht of zij geselecteerd zijn.

Neem je deel aan deze pilot dan kun je als bedrijf zelf uitvoering geven aan het DIA-adviesgesprek. Je ontvangt hiervoor een vergoeding.

Mocht je interesse hebben kijk dan op www.volandis.nl/pilot-dia , hier vind je alle informatie inclusief voorwaarden over de pilot en het online intakeformulier.