Lage instroom WW maakt verhoging naar 0,5% overbodig.

Het bestuur van Stichting PAWW heeft besloten de bijdrage voor 2021 op 0,4% van het brutoloon te houden. Met dit besluit wijkt het bestuur af van het bijdragepad, dat voorzag in een verhoging van 0,4 tot 0,5% in 2021. De afwijking wordt veroorzaakt door de lage instroom in de WW. Hierdoor verwacht SPAWW ook een lagere instroom van uitkeringsgerechtigden.

Late aanpassing lastig voor salarisverwerking

Voor salarissoftwarebedrijven is het van belang dat zij het nieuwe percentage voor de eerste salarisverwerkingen van 2021 doorvoeren in hun software. Het bestuur excuseert zich dan ook voor het feit dat dit besluit extra werk oplevert.

SPAWW acht de neerwaartse aanpassing echter van groot belang voor de deelnemers. Ton de Rijk, uitvoerend bestuurder van SPAWW, zegt: ‘De coronacrisis en de maatregelen van de overheid zorgen voor een uitzonderlijke situatie. De verlenging van de NOW zorgt ook in de eerste helft van 2021 voor lagere werkloosheid. Uit ons financiële model volgt dat het bestuur het bijdragepad neerwaarts kan bijstellen om de ontwikkeling van het vermogen stabiel te houden. Dat was in september nog niet het geval.’

Aantal uitkeringsgerechtigden stijgt wel

De laatste maanden neemt het aantal PAWW-uitkeringsgerechtigden toe. In 2020 ontvingen de eerste 1000 deelnemers een PAWW-uitkering. De stijging is het gevolg van het ingroeimodel en wordt nu dus vertraagd door de huidige crisis. Voor steeds meer deelnemers ontstaat nu PAWW-recht. Het aantal uitkeringsgerechtigden groeit in de komende jaren door tot 15 a 30 duizend per jaar, afhankelijk van de economische situatie.