Nieuws

Het kabinet wil tijdens de coronacrisis banen en inkomens van mensen beschermen. Daarom is op 17 maart een economisch noodpakket aangekondigd. Eén van de maatregelen is een tegemoetkoming in de loonkosten voor bedrijven die nu omzetverlies lijden. De voorwaarden van deze Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid (NOW) zijn vandaag bekend gemaakt. UWV streeft …

Lees verder
Nieuws

De Belastingdienst gaat in het kader van zijn toezicht op arbeidsrelaties samenwerken met brancheverenigingen en koepelorganisaties in de zorg en in de bouw. De fiscus wil hiermee marktverstoring of een ongelijk speelveld voorkomen. In het kader van de handhaving van het toezicht op de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelatie (DBA) gaat de Belastingdienst samenwerken met brancheverenigingen …

Lees verder
Nieuws

In januari is de werkvoorraad in de totale bouwnijverheid ten opzichte van december met twee tiende maand toegenomen en kwam uit op 9,9 maanden werk. Hiermee is de werkvoorraad gelijk aan januari 2019. De orderportefeuilles in de woningbouw namen met vijf tiende maand toe tot 12,5 maanden werk. Bij utiliteitsbedrijven bleef de werkvoorraad in januari met 10,1 maanden werk …

Lees verder
Nieuws

Werkgevers kunnen sinds kort een nieuwe subsidie aanvragen om werkplekken geschikt te maken voor arbeidsbeperkten. Door de pilot generieke werkvoorzieningen hoeven die arbeidsbeperkten daarvoor nog niet in dienst te zijn. Het kabinet wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Daarom kunnen werkgevers sinds 1 maart 2020 subsidie aanvragen om werkplekken geschikt te …

Lees verder
Nieuws

Sinds 1 januari betalen werkgevers, als gevolg van de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab), een lage WW-premie voor vaste contracten en een hoge WW-premie voor flexibele contracten. In die regeling is ook opgenomen dat werkgevers met terugwerkende kracht de hoge WW-premie moeten afdragen voor vaste werknemers die in een kalenderjaar meer dan 30% hebben overgewerkt. …

Lees verder
Nieuws

Als het erg hard waait of zelfs stormt, is er in een aantal sectoren sprake van zogenoemd onwerkbaar weer: werknemers kunnen niet veilig aan het werk. Dat betekent dat werkgevers na 2 dagen mogen stoppen met het doorbetalen van hun loon. Daarvoor moeten ze dan wel voldoen aan strenge eisen. Sinds 1 januari 2020 geldt er …

Lees verder
Nieuws

Als een werknemer langdurig moet thuiswerken, betekent dit niet automatisch dat zijn werkgever hem voor die periode geen onbelaste reiskostenvergoeding meer kan geven. Er gelden wel strikte voorwaarden voor het doorbetalen van de vergoeding aan bijvoorbeeld werknemers die in isolatie zitten vanwege het coronavirus. Voor reiskostenvergoedingen bestaat een gerichte vrijstelling. Daarbij geldt een vast bedrag …

Lees verder
Nieuws

Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers een aanvraag indienen bij UWV voor een compensatie van transitievergoedingen die zij hebben betaald bij ontslag wegens langdurige arbeidsongeschiktheid. Voor de aanvraag zijn diverse documenten nodig. De compensatie van de transitievergoeding werd al in 2016 aangekondigd, maar vanaf 1 april 2020 is het eindelijk zover: werkgevers kunnen hun aanvraag …

Lees verder
Nieuws

Een langdurig arbeidsongeschikte werknemer kan ook recht hebben op de transitievergoeding als hij al vóór 1 juli 2015 twee jaar arbeidsongeschikt was. De werkgever krijgt voor deze werknemer echter geen compensatie van die vergoeding. Er is de laatste tijd veel te doen geweest rond het slapend dienstverband. Het thema staat ook regelmatig centraal in rechtszaken. …

Lees verder