Nieuws

Het kabinet heeft besloten om de conceptwetsvoorstellen voor een minimumbeloning voor zzp’ers en een zelfstandigenverklaring niet verder uit te werken. Daar zijn diverse redenen voor, waaronder de te grote administratieve lasten voor zelfstandigen. In de herfst van 2019 werd een concept van het wetsvoorstel Minimumbeloning zelfstandigen en het wetsvoorstel Zelfstandigenverklaring gepubliceerd. Daarna volgde een stroom …

Lees verder
Nieuws

Na een actualisering van het Besluit noodmaatregelen coronacrisis keurt staatssecretaris Vijlbrief van Financiën goed dat naast de vaste reiskostenvergoeding, ook andere vaste vergoedingen onbelast mogen blijven doorlopen. Krijgen werknemers een vaste vergoeding, maar werken zij vanwege corona nu grotendeels of volledig thuis? Dan is het voor de werkgever niet nodig de vaste vergoeding aan te …

Lees verder
Nieuws

41% van de werknemers is productiever sinds het thuiswerken door corona. Redenen: het flexibel kunnen indelen van de werktijd en het wegvallen van reistijd en afleiding. Dat hangt wel van de thuissituatie af: ouders met jonge kinderen en alleenstaanden die gedijen bij structuur, zijn juist minder productief. Werknemers die samenwonen en geen kinderen hebben, zijn …

Lees verder
Nieuws

De regeling waarin de verlenging van de NOW is geregeld, is naar buiten gebracht. De NOW 2.0 wijkt op een aantal punten af van de eerste NOW-regeling. Zo duurt het subsidietijdvak van de tweede NOW geen 3 maar 4 maanden. In mei kondigde het kabinet aan noodmaatregelen vanwege de voortdurende coronacrisis te gaan verlengen, waaronder …

Lees verder
Nieuws

Vorige week kondigde het kabinet aan dat op 1 juli 2020 een verdere versoepeling van de coronamaatregelen wordt doorgevoerd. Onderdeel daarvan is het aangepaste advies over samen reizen. Dit heeft ook gevolgen voor ons protocol ‘Samen veilig doorwerken’, want er kan nu weer met meer personen in een bedrijfsbus van en naar de bouwplaats worden …

Lees verder
Nieuws

Opnieuw is een stap vooruitgezet in de corona-aanpak. Er is met ingang van 1 juli gestart met een nieuw hoofdstuk en gaat Nederland van een intelligente lockdown naar ruimte met regels. Algemene regels voor binnen en buiten. Die blijven nodig, want het coronavirus is zeker niet verdwenen. De weg uit de coronacrisis is ingezet met …

Lees verder
Nieuws

Het kabinet en de sociale partners zijn tot overeenstemming gekomen over de invulling van het pensioenakkoord dat zij vorig jaar op hoofdlijnen afspraken. De invoering van een nieuw pensioenstelsel komt daarmee weer een stap dichterbij. Ruim een jaar geleden kwamen de sociale partners met het kabinet tot een akkoord over het vernieuwen van het pensioenstelsel. …

Lees verder
Nieuws

De betaling van een transitievergoeding kan voor een werkgever een fikse kostenpost vormen. Brengt de transitievergoeding een organisatie in serieuze problemen, dan mag zij deze in termijnen betalen en dus de kosten spreiden. Veel organisaties hebben het moeilijk in de coronacrisis. Hun financiële positie kan verslechteren als zij bij ontslag van één of meerdere werknemers …

Lees verder
Nieuws

De Belastingdienst attendeert werkgevers erop dat de termijn voor de schriftelijke vastlegging van het arbeidscontract binnenkort afloopt (op 1 juli 2020). Dit heeft te maken de gedifferentieerde WW-premie: om de lage WW-premie te betalen voor werknemers die voor onbepaalde tijd bij u in dienst zijn en geen oproepovereenkomst hebben, moet u de arbeidscontracten schriftelijk vastgelegd …

Lees verder