Nieuws

Tijdens de algemene ledenvergadering (ALV) van de VSB is het nieuwe beleidsplan in concept gepresenteerd. In het nieuwe plan staan de kernwaarden van de VSB centraal. Deze zijn samen te vatten in vijf punten: Veilig werken op hoogte: een veilig werkplek op hoogte is voor de VSB en de leden het grootste goed. Als belangenbehartiger …

Lees verder
Erkende opleiders steigerbouw
Nieuws

De VSB kent de status van Erkende Opleider toe als er sprake is van een opleidingsorganisatie die aantoonbaar gericht is op kwaliteit, cursusmateriaal heeft dat voldoet aan de vigerende eind- en toetstermen voor functies in de steigerbouw en beschikt over kundige en ervaren trainers en cursuslocaties en -faciliteiten die zijn ingericht op het realiseren van …

Lees verder
Nieuws

Iedere maand staat een opmerkelijk project van één van de VSB leden in de spotlights. Deze maand is dat de ondergrondse parkeergarage Vijfhoek, waar Hünnebeck in opdracht van Van Boekel Bouw & Infra de dek- en paneelbekisting leverde. Meer informatie over het project is hier te lezen.

Lees verder
Nieuws

Met de Richtlijn Steigers wordt voldaan aan de geldende wet- en regelgeving op uw vakgebied. Daar hoort ook de deskundigheid en de betrokkenheid van uw monteurs bij. Lerend werken levert extra gemotiveerde medewerkers op: salaris vanaf de eerste dag en in minder dan 2 jaar een echt diploma op zak, een leven lang geldig! De …

Lees verder
Nieuws

De vernieuwde Hoog en Breed is vandaag verschenen. De 32 pagina’s tellende uitgave is nu ook in de nieuwe huisstijl gebracht. Vertrouwd blijft de sterke inhoud. Dit keer met nieuws uit het bestuur, de verschillende secties van de verenigingen, projectpresentaties, nieuws van leden en donateurs. De inhoud van de Hoog & Breed is een goede reflectie …

Lees verder
Nieuws

De commissie Ladders, trappen en rolsteigers van VSB heeft een  flyer over ladders en trappen uitgebracht. Deze flyer geeft antwoord op de vraag wat de veranderingen zijn in de regelgeving rond ladders en trappen, na 1 januari 2018. Uit de markt is het verzoek gekomen om duidelijkheid te verschaffen. Door verschillende partijen is er de …

Lees verder
Nieuws

Niet goed opgebouwde rolsteigers zijn onnodig en gevaarlijk. Per 1 januari 2018 moet de opbouw van rolsteigers veiliger. Met als doel: minder valongevallen. Bekijk hier het volledige artikel in Cobouw.

Lees verder
Nieuws

De Richtlijn Steigers en de scholingsstructuur voor de steigerbouw hebben geleid tot een verdere professionalisering van het vakgebied. Daaraan wordt nog eens bijgedragen door de forse investeringen in scholing en certificering/diplomering van het steigerpersoneel door de aangesloten montagebedrijven en uitzendorganisaties. Inmiddels is het aantal van 9.000 geregistreerde personeelsleden in de steigerbouw gepasseerd; allen geregistreerd op …

Lees verder
Nieuws

Ruim twee jaar geleden werd de pilot-cursus Monteur Goederenbouwliften gehouden. Inmiddels zijn meer dan 150 monteurs getraind. Met een gemiddelde van 50 cursisten per jaar, blijkt de VSB-commissie Hefsteigers en Bouwliften de juiste snaar te hebben geraakt. De VSB-certificaten waarmee de cursus wordt afgesloten gelden als bewijs van vakbekwaamheid. Ruim twee jaar geleden legde de …

Lees verder