Nieuws

Vanaf 1 januari 2021 kunnen bouwplaatsmedewerkers vóór hun AOW-leeftijd stoppen met werken. Deze cao-afspraak noemen we de zwaarwerkregeling. De regeling in het kort: • Bouwplaatsmedewerkers kunnen maximaal 3 jaar voor hun AOW-leeftijd stoppen met werken. • Het uitkeringsbedrag is 21.200 euro bruto per volledig jaar dat eerder wordt gestopt. • Instromen in de regeling kan …

Lees verder
Nieuws

UWV heeft de uitvoering rondom voorzieningen voor de thuiswerkplek versoepeld. Dit maakt het voor werknemers met een structurele functionele beperking mogelijk om ook tijdens corona thuis te werken. Het advies van de overheid om zoveel mogelijk thuis te werken, geldt ook voor werknemers die vanwege een ziekte of handicap een voorziening nodig hebben om hun …

Lees verder
Nieuws

De kantonrechter heeft onlangs twee verzoeken toegewezen om een arbeidsovereenkomst te ontbinden op de i-grond. Aan deze toewijzingen hing wel een prijskaartje: de werkgevers moesten 1,5 keer de transitievergoeding betalen. Met de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) is er een nieuwe ontslaggrond toegevoegd aan de bestaande ontslaggronden: de i-grond, ook wel cumulatiegrond …

Lees verder
Nieuws

Moet een werkgever de hoge of de lage WW-premie toepassen op het loon van de werknemer die geboorteverlof opneemt? En hoe zit dat met de uitkering van UWV voor het aanvullend geboorteverlof? De Belastingdienst publiceerde onlangs een handreiking met uitleg. Sinds 1 januari 2019 heeft een partner van een vrouw die net bevallen is recht …

Lees verder
Nieuws

Sinds een paar jaar controleert de Inspectie SZW strenger op de aanwezigheid van een RI&E. Deze verplichting staat in de Arbowet, maar wordt vooral door kleinere organisaties niet altijd nageleefd. De Inspectie mag direct een boete opleggen als een organisatie geen RI&E heeft opgesteld. Bij een bezoek van Inspectie SZW zal in ieder geval gevraagd …

Lees verder
Nieuws

Voor de studiejaren 2020-2021 en 2021-2022 wordt voor ieder jaar € 10,6 miljoen uitgetrokken voor verhoging van de Subsidieregeling praktijkleren. Dit geld is bedoeld om werkgevers in sectoren die zwaar zijn getroffen door de coronamaatregelen te stimuleren bbl-plekken aan te blijven bieden. Het beschikbare bedrag is niet voldoende om alle werkgevers een substantieel hogere subsidie te …

Lees verder
Nieuws

Op donderdag 29 oktober organiseert UWV een webinar over actuele onderwerpen als ontslag, de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkgelegenheid (NOW) en de compensatieregelingen transitievergoeding (CRTV). Meld u aan en laat u informeren. Online evenementen Door de coronacrisis kunnen veel van onze bijeenkomsten dit jaar niet op locatie plaatsvinden. Toch verandert de regelgeving en heeft u mogelijk …

Lees verder
Nieuws

Organisaties die een bedrag aan NOW 1 lager dan € 25.000 hebben ontvangen hoeven geen controle te laten doen door externe partijen. Voor bedragen tot de € 125.000 is een derdenverklaring nodig. De accountantsverklaring komt pas om de hoek kijken als er meer dan € 125.000 aan subsidie is ontvangen. De organisaties die gebruik hebben …

Lees verder
Nieuws

Werkgevers die per 2021 zelf het risico op instroom in de WGA of de ZW willen dragen, moeten de aanvraag daarvoor uiterlijk 1 oktober bij de Belastingdienst indienen. Een eigenrisicodrager betaalt geen (volledige) Whk-premie, maar riskeert wel dat hij maximaal 10 jaar opdraait voor de kosten van zieke en arbeidsongeschikte werknemers. Werkgevers kunnen er twee …

Lees verder