Na de daling in maart met zes tiende maand nam in april de werkvoorraad van bedrijven in de burgerlijke- en utiliteitsbouw met twee tiende maand toe tot 11 maanden. Bij woningbouwbedrijven nam de werkvoorraad met drie tiende maand toe en kwam uit op 12,1 maanden. De orderportefeuilles van bedrijven in de utiliteitsbouw bleven gelijk op gemiddeld 9,3 maanden werk.

In de grond-, water- en wegenbouw stegen de orderportefeuilles ook met twee tiende maand in april en kwamen uit op 6,9 maanden werk. De werkvoorraad nam in zowel de wegenbouw als in de grond en waterbouw met twee tiende maand werk toe naar respectievelijk 6,2 en 7,8 maanden.

De orderportefeuilles van de totale bouwnijverheid steeg per saldo met twee tiende maand tot 9,6 maanden werk.

De ontwikkeling van de orderportefeuilles in maart en april wordt beïnvloed door een andere samenstelling van bedrijven in de opeenvolgende metingen. Dit effect speelt vooral bij de woningbouwbedrijven. Van de bedrijven in de woningbouw die in alle drie de afgelopen maanden aan de meting deelnamen daalde de werkvoorraad in maart met 1 maand en nam deze in april met 0,1 maand toe.
Vier op de tien bedrijven gaven in april aan stagnatie te ondervinden in onderhanden werk. De coronacrisis is de belangrijkste oorzaak voor stagnatie bij zowel b&u- als gww-bedrijven.

De productie is in de afgelopen drie maanden bij 20% van de bedrijven afgenomen, terwijl de productie bij 15% is toegenomen. In april beoordeelden twee op de tien bedrijven hun orderpositie als klein. Circa 15% van de bedrijven verwacht dat hun personeelsbezetting in de komende drie maanden gaat afnemen, terwijl 5% van de bedrijven verwacht dat hun personeelsbezetting gaat toenemen. Bij 85% van de bedrijven is de verwachting dat prijzen hetzelfde blijven in de komende drie maanden.

Dit blijkt uit de conjunctuurmeting in de bouwnijverheid van mei 2020 van het Economisch Instituut voor de Bouw. Deze meting wordt uitgevoerd in opdracht van de Europese Commissie. Aan de conjunctuurmeting verlenen ongeveer 225  hoofdaannemingsbedrijven met meer dan tien personeelsleden hun medewerking.