Tijdens een feestelijke openingsbijeenkomst met als motto ‘Maak de sprong naar de wereld van de steigerbouw’ is het Opleidingsbedrijf VSB op 6 september 2007 van start gegaan. De heren Klein Poelhuis (CONGA), Verhoef (FNV Bouw), Kokke (Fundeon) en Van den Herik (Opleidingsbedrijf VSB) gaven in het Bouw & Infra Park in Harderwijk gezamenlijk het startsein voor het nieuwe opleidingsinitiatief.

Het opleidingsbedrijf, een samenwerkingsverband met de Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven als coördinerende partij, leidt jonge mensen op tot steigerbouwer. Verwacht wordt dat het eerste jaar 25-30 nieuwe steigermonteurs worden afgeleverd. Dat aantal zal doorgroeien naar 100-150 steigermonteurs per jaar.

De doelstelling is om het initiatief uit te laten groeien tot opleidingsinstituut voor het ‘veilig werken op hoogte’. De opleiding is daarbij afgestemd op het individuele instroomniveau van elke afzonderlijke deelnemer.

Het Opleidingsbedrijf VSB is opgericht in de geest van de VSB Waarborgregeling, waarbinnen kwaliteit en veiligheid centraal staan. Die eigenschappen, samen met vakmanschap, teamgeest en verantwoord werken, worden ook van de hedendaagse steigerbouwer verlangd. Scholing, zoals die door het Opleidingsbedrijf VSB wordt verzorgd, is daarbij onmisbaar. Bij die scholing hoort uiteraard een hoogwaardige scholings- en kwalificatiestructuur. Een structuur die aansluit op de wensen van de branche en die past binnen de regelgeving van het Ministerie van Onderwijs en Wetenschappen.

De opleiding vindt plaats als leer/werktraject, waarbij de theoretische vorming in een aantal weken per jaar wordt verzorgd door de regionale opleidingscentra (ROC’s). Voor de praktijkscholing zijn de leerling-werknemers actief bij een erkend leerbedrijf binnen de steigerbouw. Na afronding van de opleiding beschikt de leerling ook over het VCA-certificaat én het diploma Steigerbouw A.

Voor de uitvoering van de opleiding wordt gebruik gemaakt van regionale opleidingscentra, zodat cursisten regionaal worden ‘bediend’. Het Opleidingsbedrijf VSB slaat daarmee een brug tussen vakopleidingen en ROC’s.

De opleidingen die door het Opleidingsbedrijf VSB worden verzorgd, staan niet alleen open voor werknemers van VSB-leden, maar ook voor werknemers van onderaannemers. Het resultaat is dat kwaliteit, veiligheid en deskundigheid binnen de branche op een nog hoger niveau komen.