De stimuleringsregeling leren en ontwikkelen in mkb-ondernemingen (SLIM), die in 2020 werd geïntroduceerd, is ook in 2021 van kracht. De aanvraagperiodes zijn kort, dus organisaties moeten zich goed voorbereiden. De SLIM-regeling is in 2020 geïntroduceerd om opleiding en ontwikkeling te stimuleren zonder dat het voor werkgevers tot torenhoge scholingskosten leidt. In 2021 kunnen werkgevers in het midden- en kleinbedrijf (mkb) op twee momenten een aanvraag voor de SLIM-regeling indienen:

  • van 2 tot en met 31 maart 2021;
  • van 1 tot en met 30 september 2021.

Het aanvragen van de SLIM-subsidie loopt via het subsidieportaal van Uitvoering van beleid SZW.

Verkorte aanvraagtermijn voor samenwerkingsverbanden en grootbedrijven

De SLIM-regeling is ook toegankelijk voor samenwerkingsverbanden van mkb-ondernemingen en voor grootbedrijven in horeca, landbouw en recreatie. Voor hen geldt een andere, korte aanvraagtermijn:

  • van 1 juni tot en met 30 juni 2021.

In 2020 hadden deze groepen nog drie maanden tijd voor de SLIM-aanvraag.

Ondersteuning bij initiatieven voor leren en ontwikkelen

De SLIM-regeling wil werkgevers ondersteunen bij initiatieven voor leren en ontwikkelen in de breedste zin van het woord. Zo is er onder voorwaarden SLIM-subsidie te verkrijgen voor:

  • het inschakelen van een externe adviseur die uw organisatie doorlicht en een toekomstgericht opleidings- en ontwikkelplan maakt;
  • het inschakelen van een loopbaanadviseur voor loopbaan- en ontwikkeladviezen voor werknemers;
  • begeleiding bij het ontwikkelen of introduceren van een zogenoemde ‘leerrijke werkomgeving’;
  • het bieden van omscholing door middel van een praktijkleerplaats in de derde leerweg van het mbo.