Het CDA heeft in de Tweede Kamer kritische vragen gesteld over het boetebeleid van Inspectie SZW. In de media zijn de afgelopen tijd meerdere berichten verschenen dat de inspectie de afgelopen jaren onterechte en te hoge boetes heeft gegeven aan vooral ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. De inspectiedienst zou zich juist moeten focussen op het verbeteren van de werkwijzen en niet zozeer op het uitdelen van boetes.

Het FD heeft onderzocht dat uit het jaarverslag van Inspectie SZW blijkt dat in 2019 ongeveer 15 procent van de boetes na bezwaar helemaal of deels moest worden terugbetaald. Maar veel ondernemers zien af van bezwaar maken vanwege de langdurige procedure en de administratieve lasten die daarmee gepaard gaan. Na publicatie van het onderzoek in het FD stelde het CDA direct vragen aan de staatssecretaris van SZW in de Tweede Kamer. Er wordt gemeend dat ondernemers die een veel te hoge boete hebben betaald, maar niet in bezwaar en beroep zijn gegaan vanwege onjuiste overheidsinformatie hun boetebedrag teruggestort moeten krijgen.

Hilde Palland is voor het CDA woordvoerder arbeidsmarkt en lichtte deze week op BNR radio toe dat de arbeidsinspectie belangrijk werk doet en misstanden moet aanpakken, maar dat 15 procent een zorgwekkend hoog percentage is. “Het kan niet zo zijn dat de arbeidsinspectie zonder rekening te houden met omstandigheden of menselijke maat boetes uitdeelt en zo ondernemers in de financiële problemen brengt. MKB-ondernemers moeten hun gelijk kunnen halen en ik heb dit daarom met mijn collega Pieter Omtzigt opgepakt.” CDA-Kamerlid Omtzigt gaf deze week aan dat het erop lijkt dat de inspectie zelfs de uitspraken van de hoogste rechter genegeerd heeft en het te strenge beleid heeft gehandhaafd en op haar website had staan, ook nadat de rechter het gewijzigd had.

Koepelorganisatie MKB-Nederland heeft gereageerd dat opgelegde boetes vaak – ook – om situaties op de werkvloer gaan, die niet allemaal kunnen worden voorzien door de werkgever. Werknemers gaan dan ‘vrijuit’, terwijl de werkgever voor (tien)duizenden euro’s aan boetes krijgt opgelegd. Een probleem voor met name het mkb is ook dat wet- en regelgeving complex is en in een aantal gevallen te veel verantwoordelijkheid legt bij werkgevers. MKB-Nederland roept ondernemers daarom op om onterechte en te hoge boetes toch aan te vechten, omdat er anders geen einde aan komt.