Als een medewerker die onder de bouw en infra cao valt een ongeluk heeft, dan kan dat mogelijk gedekt worden door een faciliteit vanuit de CAO.

De bouw en Infra sector heeft immers een eigenongevallen regeling voor blijvende invaliditeit en dodelijke ongeukken. U of uw werkgever meldt het ongeval aan Aon. Dat kan door het sturen van een formulier waarin het ongeval wordt gemeld. Dodelijke ongevallen moeten telefonisch gemeld worden door uw werkgever of uw nabestaande bij Aon. Dat moet minimaal 48 uur voor de begrafenis of crematie gebeuren. Bel met Aon, telefoon 010 448 78 21. Het schadeformulier kunt u hier vinden.