Hierbij informeren wij u over de aanpassing van de VCA die met ingang van 1 april 2010 gepubliceerd wordt in de versie 2008/5.1. De nieuwste versie van de VCA blijft als jaartal 2008 behouden, omdat er inhoudelijk bijna niets in de checklist is gewijzigd ten opzichte van de 2008/05 versie. Vrijwel alle aanpassingen, met name in de procedure en de bijlagen, zijn het gevolg van de inwerkingtreding van de nieuwe norm ISO/IEC 17021. De checklist is te bestellen via www.vca.nl .

Op de website www.vca.nl staat onder documentatie VCA 2008/05 en 2008/5.1 een verschillendocument waarin de wijzigingen in de vragenlijst staan weergegeven.  Tevens vindt u hier de volgende documenten die betrekking hebben op de VCA 2008/5.1:

  • Begeleidende brief;
  • Overgangsregeling;
  • Implementatierichtlijn t.a.v. gedragsprogramma’s in het kader van vraag 4.2 van de VCA;
  • Bijlage C: uitgangspunten en voorwaarden in VCA verband bij inschakeling van zelfstandige zonder personeel (zzp-er) als onderaannemer.

Meer informatie op www.ssvv.nl