Werkgevers kunnen sinds kort een nieuwe subsidie aanvragen om werkplekken geschikt te maken voor arbeidsbeperkten. Door de pilot generieke werkvoorzieningen hoeven die arbeidsbeperkten daarvoor nog niet in dienst te zijn.

Het kabinet wil meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk helpen. Daarom kunnen werkgevers sinds 1 maart 2020 subsidie aanvragen om werkplekken geschikt te maken voor een potentiële werknemer met een arbeidsbeperking. De arbeidsbeperkte hoeft dus niet al in dienst te zijn op het moment van de subsidieaanvraag. In deze pilot generieke werkvoorziening zijn de voorwaarden voor het ontvangen van zo’n subsidie dus soepeler dan voorheen.

Intentie is doorslaggevend 

Werkgevers kunnen de subsidie aanvragen tot en met 31 december 2020. Zij moeten daarbij de intentie hebben om één of meerdere mensen met een vergelijkbare beperking in dienst te nemen en duurzame werkgelegenheid voor 3 jaar aan te bieden. De werknemer moet bij de start van de pilot wel in beeld zijn bij de werkgever, maar hoeft nog niet in dienst te zijn. Organisaties kunnen subsidie krijgen voor duurdere en meer vernieuwende voorzieningen, omdat zij deze voor meerdere werknemers kunnen aanvragen.

Voorziening moet noodzakelijk zijn

Voor het ontvangen van de subsidie gelden de volgende voorwaarden:

  • De voorziening is noodzakelijk.
  • De voorziening kost minimaal € 22.689 en maximaal € 1.000.000.
  • De werkgever moet in de 3 jaar dat de proef duurt minimaal één werknemer in dienst hebben voor wie de aanpassing noodzakelijk is.
  • Die werknemer heeft een arbeidsovereenkomst voor minstens 6 maanden.
  • UWV heeft bij de werknemers een arbeidsbeperking vastgesteld.
  • De werknemer heeft de voorziening nodig om te kunnen werken.
  • Het mag niet gaan om een WSW-dienstverband.

Meewerken aan evaluatie is verplicht

De proef duurt tot en met 31 december 2023. In die periode evalueert UWV door middel van onder meer bedrijfsbezoeken en interviews met werkgevers. UWV bekijkt ook of met de pilot meer werknemers met een beperking aan het werk komen én blijven. Organisaties zijn verplicht om aan deze evaluatie mee te werken.