Op de website van de Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) is sinds 18 juni jl. een nieuwe tool online waarmee Aspirant-Hulpmonteurs kunnen worden geregistreerd en hun registratie kan worden gecontroleerd. De tool is in meerdere talen beschikbaar. Uit oogpunt van controleerbaarheid, is registratie alleen mogelijk met een geldig Nederlands VCA-certificaat. Werkgevers, werknemers, afnemers en overheid kunnen zo controleren of een medewerker al dan niet Aspirant- Hulpmonteur is.

De Aspirant-Hulpmonteur monteert of demonteert niet maar verricht eenvoudige sjouwwerkzaamheden. Bij voldoende kennis en met een geldig VCA kan de toekomstige hulpmonteur zich registreren als ‘Aspirant-Hulpmonteur’.

Aspirant-Hulpmonteurs worden voor één jaar geregistreerd. Na uiterlijk één jaar, heeft hij de opleiding tot Hulpmonteur Steigerbouw gevolgd, beschikt over het certificaat Hulpmonteur Steigerbouw en is dan als zodanig geregistreerd in het Centraal Diploma Register. Behaalt hij dit certificaat niet, dan wordt hij uitgeschreven bij de Stichting Veilig Werken Op Hoogte en kan hij de functie Aspirant-Hulpmonteur niet meer uitoefenen.

De functie Aspirant-Hulpmonteur maakt deel uit van de Scholingsstructuur Steigerbouw. Overeenkomstig hoofdstuk 7.5.3 van de Richtlijn Steigers beheert de Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) het register en de registratietool voor Aspirant-Hulpmonteur. Het register en de registratietool worden geleverd als dienst aan werkgevers, werknemers, afnemers en overheid teneinde duidelijkheid te geven of een medewerker al dan niet Aspirant-Hulpmonteur is. Meer informatie over de tool is te vinden op de website van de stichting (www.svwoh.nl).