Per 1 januari 2023 gaan de lonen en salarissen van bouwplaatsmedewerkers en UTA-werknemers omhoog.

U treft de nieuwe loon- en salaristabellen zoals die vanaf 1 januari 2023 van toepassing zijn hieronder aan.

Loontabellen bouwplaatsmedewerkers

Salaristabellen UTA-werknemers