Het zomernummer van Hoog & Breed is uit. In het nieuwe nummer wordt aandacht besteed aan het 40-jarig jubileum van de vereniging. Verder een kennisartikel over de hangbruginstallatie als maatwerkpak voor het veilig werken op hoogte en informatie over de 10-puntenkaart die speciaal voor de Richtlijn Betonbekistingen en Ondersteuningsconstructies is samengesteld.

Naast het algemene nieuws ook veel bedrijfsnieuws, presentaties van nieuwe projecten, een overzicht van noviteiten van leden en bijdragen van verschillende donateurs. Kortom, een nummer om snel te downloaden. Download de nieuwe Hoog & Breed hier.