Het nieuwe Meerjarig Financieel Kader (MFK) van de Europese Commissie is dit jaar begonnen. Daarbij horen (nieuwe) Europese subsidieprogramma’s en –instrumenten, die financieringskansen voor het Nederlandse bedrijfsleven bieden. Om de beschikbare EU-fondsen inzichtelijk te maken heeft kantoor Brussel van VNO-NCW en MKB-Nederland een digitale brochure gemaakt met informatie over al deze fondsen, de specifieke kansen voor het mkb, de aanvraagprocedure en het eerste aanspreekpunt (zie bijlage).

Over deze EU-fondsenbrochure organiseert VNO-NCW/MKB-NL een serie informatiesessies waarin steeds een specifieke uitdaging voor het bedrijfsleven centraal staat. Samen met experts vragen we ons af hoe de EU-fondsen bedrijven met deze uitdaging kunnen ondersteunen.

Het eerste webinar gaat over EU-fondsen gericht op verduurzaming op dinsdag 13 april van 13:30 – 15:00 uur.  » Geïnteresseerd? Kijk voor meer informatie en aanmelden in de Agenda van de website.

Mocht u vragen hebben, of input willen leveren op de onderwerpen/issues die ter sprake moeten worden gebracht, dan kunt u contact opnemen met MKB-NL/VNO-NCW, Willem van Toor (toor@vnoncw-mkb.nl) of Fieke Creijghton (creijghton@vnoncw-mkb.nl).