Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat bereidt de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SSEB) voor. Dit om bij te dragen aan 60% minder stikstof in de bouw in 2030. Door deze regeling kunnen subsidies worden verstrekt voor

 

  1. De aanschaf van een emissieloze bouwmachine,
  2. De elektrificatie van een bestaande bouwmachine of de toepassing van een nabehandelingssysteem, en
  3. Het ontwikkelen van nieuwe emissieloze bouwmachines en de benodigde tank- en laadoplossingen.

U kunt tot en met 16 januari 2022 reageren op deze regeling en de toelichting. In het bijzonder is het ministerie benieuwd naar uw reactie op:

  • De werkbaarheid van de aanvraagprocedure;
  • De hoogte van de maximale subsidiebedragen per project en per aanvrager;
  • De samenstelling van de lijst van bouwmachines die voor subsidie in aanmerking komen;
  • De uitvoerbaarheid van het protocol voor toelating van SCR-nabehandelingstechniek en de verdere invulling van de controle op de toepassing van de SCR-nabehandelingstechnieken in de praktijk;
  • De omvang van het totale subsidiebudget van 270 miljoen euro tot en met 2030.

Open consultatie

Indien deze link niet werkt, kopieer dan onderstaande url en plak deze in de adresbalk van uw browser: https://www.internetconsultatie.nl/subsidieregeling_schoon_en_emissieloos_bouwmaterieel